Länsstyrelsen Västra Götaland väljer vego

Uppdaterad. Fokus på vegetariskt med möjlighet att komplettera med svenskt naturbeteskött och fisk från hållbara bestånd. Det är länsstyrelsen Västra Götalands nya matriktlinje. 

Länsstyrelsen Västra Götaland kommer att fokucera på vegetarisk mat framöver. Foto: Carolina Wahlberg

Länet har som mål att till år 2030 vara fossilfritt och ser nu en omläggning av riktlinjerna för vilken mat de serverar i organisationen som ett steg mot det målet. Totalt har länsstyrelsen cirka 900 medarbetare på åtta olika platser, som arrangerar möten och konferenser.

Mest vegetariskt

Vid dessa sammankomster och andra representationer har länsstyrelsen tidigare serverat ekologiskt och mat från trakten. Nu uppmanas de till att servera vegetariskt och använda till exempel svenskt naturbeteskött, viltkött eller hållbar fisk som komplement.

– Vi behöver vända på mattriangeln så att inte köttet är basen längre. Och vi vill uppmuntra den livsstil som finns just nu med mer ekologiskt och vegetariskt, säger landshövding Anders Danielsson, i ett pressmeddelande.

Gris och kyckling?

Jordbruksaktellt kontaktar Svante Sjöstedt, klimatstrateg på länsstyrelsen, för att ställa några fler frågor.

Enligt många kartläggningar är kyckling- och griskött mer klimatsmart per enhet näringsämne än vad många vegetariska alternativ är. I pressmeddelandet kan man tolka det som att ni inte ska servera gris och kyckling mer. Är det korrekt uppfattat och hur motiverar ni det?

– Riktlinjerna är tänkta att styra åt flera håll samtidigt vilket alltid är knixigt. Av klimat och hälsoskäl vill vi minska mängden kött då det oftast ger mer klimatpåverkan, samtidigt som vi vill gynna biologisk mångfald och även en giftfri miljö för den delen.

– Att vi specifikt exemplifierar kött som gynnar biologisk mångfald med naturbeteskött är för att det ger stora naturvärden. Det ska inte tolkas som att gris och kyckling inte får ätas. Dels har de alternativen lägre klimatpåverkan, och här blir då skrivningen om att välja ”närproducerat och ekologiskt så långt det är möjligt” viktig då det gynnar lokala företag, minskar giftanvändning och gynnar ett mer hållbart lantbruk. Jag känner till att kyckling- och griskött kan ha lägre klimatpåverkan än vissa vegetabiliska proteiner, så det är komplext och helst hade man vilja styra detaljer ännu mer, men det ska också vara möjligt att tillämpa för medarbetarna i länsstyrelsen vilket också i praktiken avgör i hör hög grad den efterlevs och gör verklig skillnad.

Är det helt säkert att ekologiska alternativ är mer klimatsmarta än konventionella?

– Jag är inte rätt person att svara på det med säkerhet, men som jag skrivit ovan så är även andra mål som en giftfri miljö viktiga. Kanske svaret allt oftare blir ja på din fråga nu när till exempel Krav kräver även klimatåtgärder som att använda fossilfria bränslen för att bli certifierade. Jag är medveten om att det finns många bra konventionella jordbrukare, vilket också är en viktig fråga och där länsstyrelsen i sitt arbete med landsbygdsutveckling vill stödja bådadera att öka miljöprestandan. Miljömärkning som till exempel Krav är dock ett enkelt sätt när man väljer ett i flera avseenden mer hållbart alternativ.

Tycker ni att importerat vegetariskt är mer klimatsmart än inhemskt animaliskt?

– Importerat vegetariskt är inte alltid mer klimatsmart än inhemskt animaliskt, men ”närproducerat så långt det är möjligt” ingår i våra riktlinjer. Som jag sagt tidigare så blir riktlinjerna lite grova för att i huvudsak styra rätt håll. I en önskeframtid skulle vi kunna klimatberäkna all mat vi beställer med mer nyanser, vi samarbetar nära med RISE som har den typen av data så det kanske inte är en omöjlig tanke.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste