”Det ska kännas bra i magen att välja svenskt kött”

Ramarna för fortsättningen till Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm håller på att skapas. Hållbarhet, klimat och att öka efterfrågan på svenskt kött – det blir fokus framöver för köttbranschen. 

 

Foodservice är ett område där det finns stor potential att öka efterfrågan på svenskt kött, vilket man kommer att jobba med i Handlingsplan Etapp 2.Foto: Mostphotos


Handlingsplan Gris, som skapades 2014 i spåren av dåvarande griskris, visade sig vara ett bra sätt att arbeta på. En av framgångsfaktorerna var just att hela värdekedjan stod bakom planen, där målet var ökad produktion. Arbetssättet rönte till och med internationell uppmärksamhet och snart skapades även Handlingsplan Nöt och Lamm. 

Theres Strand är vice vd på Svenska Köttföretagen. Hon har haft en stor roll i sammanhållningen av Handlingsplan gris, Nöt och Lamm. Foto: Svenska Köttföretagen

Hela kedjan

När perioden för Handlingsplanerna nu löper mot sitt slut, har branschen börjat skissa på en fortsättning och ramarna för arbetet är nu satta. Övergripande blir det en Vision 2030 där hållbarhet, klimat och ökad efterfrågan är i fokus. Målsättningen diskuterades nyligen på ett möte i LRF Kötts regi, där representanter för exempelvis departement, handel, SLU, djurskyddsorganisationer och intresseorganisationer var representerade. 

– Det betyder jättemycket att ha med så många olika aktörer. Ju fler olika perspektiv vi kan få in, desto bättre resultat. Mötet var enhälligt överens om de övergripande målen, säger Theres Strand, vice vd på Svenska Köttföretagen. 

Reaktivt blir proaktivt

Fokus för Handlingsplan Etapp 2 under 2019-2021 kommer bli att öka efterfrågan på svenskt kött och Theres menar att spelplanen är annorlunda nu, jämfört med 2014. 

– Då var det ett mer reaktivt sätt att arbeta, nu blir det mer proaktivt. Då fanns knappt ordet flexitarian. Vi vill visa att svenskt kött är en del av världens hållbarhet. Vårt sätt att producera kött är så framgångsrikt att om resten av världen skulle göra samma kommer vi en bra bit på vägen mot en hållbarare värld. Sedan ska vi komma ihåg att hållbarhet inkluderar mycket – ekonomi, miljö, sociala aspekter och så vidare. 

Kommunikation viktigt

Sverige har lång tradition när det gäller att producera kött på ett hållbart sätt. Men även resten av världen har börjat få upp ögonen för exempelvis antibiotikaresistens, djuromsorg och klimatpåverkan. Exempelvis höll Danish Crown en stor konferens nyligen, med fokus på hållbart producerat kött. 

– Det ligger i tiden. Andra länder fokuserar på samma saker, det är viktigt att vi ser till att vi inte blir omsprungna, säger Theres och fortsätter: 

– Vi vill hjälpa de konsumenterna som vill äta kött. Det är ingen tvekan om att vi producerar kött på ett bra sätt i Sverige, både när det gäller miljö och djuromsorg. Men det krävs kommunikation för att få fram budskapet. Dessutom vill vi peka på de näringsmässiga fördelarna med att äta kött. Det ska kännas bra i magen att välja svenskt kött. Gör man det ska man veta att man bidrar till bra saker. 

Tjuvstartar i höst

Handlingsplan Etapp 2 kommer att vara gemensam för gris, nöt och lamm. En annan förändring blir att åtgärdspunkterna i planen blir färre, men mer omfattande. Ett behov av att ta in kompetens utanför branschen har identifierats. Under hösten kommer man börja formulera vilka projekt som ska drivas, kartlägga vilken kompetens som behövs och söka finansiering. 

I april 2019 kommer Handlingsplan Etapp 2 att lanseras på riktigt. Samtidigt görs avstämning och avslut på Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 oktober 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste