Dålig lönsamhet hotar dansk grisproduktion

Med ett smågrispris under 300 danska kronor och höga foderpriser är lönsamheten under stark press i Danmark. En femtedel av de danska grisproducenterna anses vara i en ekonomiskt sårbar situation. 

 

De danska smågrispriserna har varit med om några kraftiga svängningar från början av 2017 till dags dato. Ökad grisproduktion i Europa i kombination med försämrad export till Kina har pressat priserna från toppen. I diagrammet är smågris Danmark, den beräknade noteringen och smågris export SPF:s pulje-notering.Källa: Seges


– Det är en djup kris för grisproducenterna och jag ser tyvärr inget som kan lyfta noteringarna under de närmaste månaderna, säger Torben Hauskov, smågrisproducent med 2 150 suggor och ordförande i Danske Svineproducenter till Landbrugsavisen. Smågrisnoteringen är så låg att jag inte känner någon som kan tjäna pengar, för det finns ingen som kan producera en smågris till en kostnad under 300 danska kronor.

Trots att 2017 präglades av den längsta högkonjunkturen på tio år för den danska grisbranschen så hade en dryg femtedel av de danska grisproducenterna en mycket svag soliditet och dålig lönsamhet.Foto: Mostphotos

Under 300 DKK

Den danska beräknande smågrisnoteringen, som ska balansera intäkten mellan slaktgris och smågris, står nu i 297 DKK (409 SEK) för en 30 kilos smågris.

Förra sommaren stod de danska smågrispriserna på topp och den beräknande noteringen noterades till 450 DKK (621 SEK) per gris. 

På ett år och tre månader har noteringen sjunkit med drygt en tredjedel, samtidigt som foderpriserna har stigit. 

Men den största prisförändringen har de danska smågrisar som exporteras till Tyskland och Polen drabbats av.

Halverat pris

Förra året slaktades det cirka 18 miljoner grisar i Danmark. Samtidigt hade man också en export av smågrisar till framförallt Tyskland och Polen på totalt 14 miljoner smågrisar.

Smågrisarna på export handlas antingen till noteringar baserade på den beräknade noteringen eller till marknadsnoteringar som styrs av efterfrågan, puljespris. 

Hos, SPF-Danmark som är den största exportören av smågrisar från Danmark, stod puljesnoteringen för en 30 kilos gris i 555 DKK (766 SEK) förra sommaren när efterfrågan från tyska slaktgrisproducenter var som störst.

Idag står SPF-pulje i 235 DKK (324 SEK) per gris. Marknadsnoteringen har mer än halverats på femton månader.

– Jag har under min tid som grisproducent aldrig tidigare upplevt en liknande situation med så låga smågrispriser säger Torben Hauskov.  Man kan ju få två grisar för samma pris som en kostade när priset var som högst, det är fullständigt vanvettigt.

– Det är en djup kris för grisproducenterna, säger Torben Hauskov, ordförande i Danske Svineproducenter.
Foto: Danske Svineproducenter

Utsatt läge

Prisnedgången på grisar kommer när delar av den danska grisproduktionen redan pekas ut som att vara i ett utsatt ekonomiskt läge.

Statistik från Danmarks Statistik som redovisas i analysen ”Mange udsatte svinebedrifter - trods nylig højkonjunktur ”visade att under 2017 var 450 av Danmarks 2 242 specialiserade grisproducenter i en ekonomiskt svår situation med lönsamhet under genomsnittet och en soliditet på under 20 procent eller i en extra svår situation med en lånevolym som översteg de totala tillgångarna. 

Dessa 450 besättningar stod för 23 procent av den danska grisproduktionen och hade en sammanlagd skuld till bankerna på 20 miljarder danska kronor (28 miljarder svenska kronor).

Ljusare prognos nästa år

Prognoserna från både Danske Svineproducenter och rådgivningsbolaget Seges pekar på högre smågrispriser under 2019 än 2018.

Men första kvartalet 2019 förväntas först pressa priserna ytterligare. Seges prognos för den beräknande noteringen är då nere i 277 DKK (382 SEK) per 30 kilos gris. Snittet för hela 2019 beräknas bli 325 DKK (449 SEK) per gris.

Uppgången på smågrispriserna baseras på en förväntad nedgång av tysk smågris och slaktgrisproduktionen. Färre tyska grisar får tyska slakterier att öka betalningen vilket ökar efterfrågan på danska grisar.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste