Dieselförbrukning grunden för krisstöd

Jordbruksverket föreslår att krisstödet på grund av sommarens torka fördelas med utgångspunkt i historisk dieselförbrukning.

En fördelning baserad på historisk dieselförbrukning är det förslag som Jordbruksverket förordar när 760 miljoner i krisstöd ska fördelas till lantbruket.

Träffsäkerhet, enkelhet och snabbhet anges som huvudskäl. Stödet kommer tidigast att kunna betalas ut juni/juli 2019. 

För de produktionsgrenar som fågel, ägg och trädgård som på grund av låg dieselanvändning inte får någon större del i stödet föreslås istället att medel avsätts i form av utvecklingsprojekt. 

Jorbruksverket vill poängtera att förslaget inte är en sänkning av dieselskatten utan en fördelning utifrån historisk förbrukning av diesel och eldningsolja. Stödet anses därför inte ha någon styrande effekt på dieselförbrukningen.

En viktig fördel med stödmodellen är, enligt Jordbruksverket, att det redan finns administrativa system på plats för att betala ut stödet. Om stödet blir aktuellt kommer det att administreras av Skatteverket.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 oktober 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera