Dieselförbrukning grunden för krisstöd

Jordbruksverket föreslår att krisstödet på grund av sommarens torka fördelas med utgångspunkt i historisk dieselförbrukning.

En fördelning baserad på historisk dieselförbrukning är det förslag som Jordbruksverket förordar när 760 miljoner i krisstöd ska fördelas till lantbruket.

Träffsäkerhet, enkelhet och snabbhet anges som huvudskäl. Stödet kommer tidigast att kunna betalas ut juni/juli 2019. 

För de produktionsgrenar som fågel, ägg och trädgård som på grund av låg dieselanvändning inte får någon större del i stödet föreslås istället att medel avsätts i form av utvecklingsprojekt. 

Jorbruksverket vill poängtera att förslaget inte är en sänkning av dieselskatten utan en fördelning utifrån historisk förbrukning av diesel och eldningsolja. Stödet anses därför inte ha någon styrande effekt på dieselförbrukningen.

En viktig fördel med stödmodellen är, enligt Jordbruksverket, att det redan finns administrativa system på plats för att betala ut stödet. Om stödet blir aktuellt kommer det att administreras av Skatteverket.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste