Biodrivmedel så in i norden

Svenska bioenergiföreningen (Svebio) menar att de nordiska länderna kan fyrdubbla sin produktion av biodrivmedel redan till år 2025.

50 producerade TWh biodrivmedel per år till år 2025, det är möjligt menar Svebio. Foto: Sunpine 

Enligt en sammanställning gjord av tidningen Bioenergis med 122 befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden så finns det planer på en ökning av produktionskapaciteten med 36 TWh till totalt omkring 50 TWh biodrivmedel årligen fram till 2025. 

Störst planer 

Sverige är enligt Svebio det land med störst planer på en ökad produktionskapacitet av biodrivmedel där det är tänkt att ske en ökning från dagens 6 TWh till 32 TWh år 2025. Det innebär att så mycket som en tredjedel av den totala drivmedelsanvändningen i dag kan produceras i Sverige, om alla planer går i lås. Även Finland har planer på en större ökning från dagens 6 TWh till 15 TWh biodrivmedel år 2025. För Norges del finns det planer på tillverkning av råbioolja, som till stor del skulle kunna utgöra råvara för Sveriges biodrivmedelsproduktion, skriver Svebio i ett pressmeddelande. 

Skogliga restprodukter 

Skogliga restprodukter som tallolja, sågspån och lignin från svartlut väntas bli de vanligaste råvarorna.  Andra råvaror är restoljor och fetter, plastavfall samt organiskt avfall. De vanligaste produkterna väntas bli HVO-diesel, biobensin, bioråoljor, biogas, biojet och etanol.

Det finns i dag 17 anläggningar för produktion av flytande biodrivmedel och 55 produktionsanläggningar för biogas som drivmedel som är i drift eller under byggnad i Sverige. Samtidigt finns också ett tjugotal projekt som är under planering för genomförande mellan 2019 och 2025.

Flera projekt 

– Aktiviteten är hög och vi ser flera projekt som har kommit långt i planeringen och ligger nära förverkligande medan andra projekt har flera steg kvar och en längre väg till ett genomförande. Samarbetet mellan raffinaderier, skogsindustrier, teknikleverantörer och andra aktörer är intensivt och vi ser en nordisk innovationsarena för biodrivmedel växa fram, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste