Man knäcker inte bönder

Det var länge sedan det var så svårt att förutse sinnesstämningen på en mässa. Egentligen var det rätt uppenbart att stämningen borde ha varit uppgiven på årets Elmia Lantbruk. Tji fick jag och många oroliga utställare med mig.

Sommarens torka slår stenhårt. Den initiala oron för grovfoderförsörjningen och därmed idisslaruppfödarnas ekonomi, har kommit att omfatta en stor oro för lönsamheten även hos dem som håller enkelmagade djur, med stort behov av spannmål. Rena växtodlingsgårdar med mycket prissäkrad volym samt i de värst torkdrabbade områden har också drabbats mycket hårt.

Som för att strö salt i såret är regeringens föreslagna extra ersättningar i torkans spår rena skämtet. Kanske har det blivit extra illa till följd av det urusla beslutsunderlaget från Jordbruksverket, som än idag skandalöst vidhåller en alldeles för optimistisk prognos för skörden 2018, fastän alla vet att den inte stämmer.

Föga förvånande har det inte gått att få ut merbetalning till följd av nationell missväxt på en internationellt avreglerad marknad. Livsmedelsindustrin, grossister, handeln och i slutänden även genomsnittskonsumenten ser inte till att kanalisera nämnvärd solidaritetsbetalning till Sveriges livsmedelsproducenter. Alla aktörer lever i konkurrens och bevakar sin konkurrenskraft.

Likväl var stämningen på Elmia Lantbruk god, både bland utställare och mässbesökare. Sveriges lantbrukare är föredömligt långsiktiga och tålmodiga, en definitionsmässig motpol till samhällsklimatet i stort. Och det ska vi alla vara jäkligt glada för.

Precis som Sverige just nu tuffar på hyfsat utan en riktig regering, tuffar svenskt jordbruk på någorlunda, trots torka, tafatt politisk inblandning och myndigheters klåfingriga överbyråkratisering.

Det var befriande att träffa så många av er läsare och kunder i Jönköping, en nödvändig påminnelse om styrkan i skrået. Jag hoppas innerligt att uthålligheten och optimismen snart ska betala sig för er alla. Det ska jag med ny energi jobba för, i den lilla utsträckning jag kan påverka.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste