Ica ökar vinsten

Ica överraskade marknaden med att både försäljningen och vinsten ökade mer än väntat. För att stödja svenska bönder har man ökat sina satsningar på svenskt kött. Och försäljningen av ekologiska produkter fortsätter vara i en negativ trend.

– Vi är nöjda med utvecklingen i tredje kvartalet, säger Per Strömberg, Ica-gruppens vd. Foto: Ica

Koncernens nettoomsättning uppgick till 28 846 Mkr (27 164), en ökning med 6,2 procent. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 1 499 Mkr (1 380). Rörelsemarginalen var 4,9 procent (5,1).

Framåt för e-handel

Vid periodens slut var 256 Ica-butiker aktiva med e-handel och 605 butiker erbjöd Ica Matkassen. Totalt ökade e-handeln för Ica Sverige med 41 procent i kvartalet. Den totala onlineförsäljningen var 365 miljoner kronor (259), vilket fortfarande är en mycket liten del av koncernens omsättning på 28,9 miljarder.

– Vi kan vara nöjda med utvecklingen i det tredje kvartalet - bra försäljning, ökande eller stabil resultatnivå i alla verksamheter och med fortsatt hög ökningstakt i e-handeln. Samtidigt är det nödvändigt att bibehålla hög takt i förändringsarbetet så vi kan säkra en fortsatt god utveckling under nästa år och vidare in i 20- talet, säger vd Per Strömberg i en kommentar till rapporten.

Till följd av torkan

På grund av sommarens värme och torka som har slagit hårt mot de svenska bönderna har Ica Sverige intensifierat sitt arbete med att öka försäljningen av svenskt kött. Till de mer omfattande insatserna nämns kampanjer för svensk köttfärs, byte till svensk råvara i Icas egna köttbullar och ännu tydligare märkning av svenskt kött och svenska produkter.

Flyttar till Sverige

Under perioden beslutades att flytta förädlingen av Icas bacon från Nederländerna till Halmstad. Köttråvaran har hela tiden varit svensk, men Ica uppger att det hittills har saknats kapacitet för att klara hanteringen med saltning, rökning och paketering i Sverige. Genom samarbete med företaget Charkuterifabriken kommer produktionen att flytta till Sverige.

Även Icas mineralvatten flyttar hem och tappas nu från en källa norr om Köping, från att tidigare ha kommit från Telemark i Norge.

Minskad försäljning

Den tidigare starka eko-trenden har sedan slutet av 2017 visat tecken på avmattning för den svenska dagligvarumarknaden som helhet. Detta speglas även i försäljningsutvecklingen inom Ica Sverige. Butiksförsäljningen av miljömärkta, ekologiska och etiskt märkta produkter i Ica Sveriges centrala sortiment minskade under perioden oktober 2017–september 2018 (rullande 12 månader) med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Sett som andel av den totala försäljningen uppgick miljömärkta, ekologiska och etiskt märkta produkter under samma period till 10 procent.

Påverkande faktorer är det ökande intresset för lokal- och svenskproducerade varor samt minskad försäljning av vissa produktkategorier under sommarens grillförbud. Inom frukt- och gröntkategorin är dock försäljningsutvecklingen fortsatt positiv.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste