Nya regler för bisjukdomar

I början av nästa år ska reglerna för kontroll av sjukdomar som hotar bin ändras. Orsaken är att man vill modernisera smittskyddsarbetet.

Den 1 januari 2019 kommer nya regler gälla för kontroll av sjukdomar som drabbar bin. Foto: Mostphotos 

På Jordbruksverket är man nöjd med de nya reglerna och menar att det kommer att bli enklare för biodlare.

– De nya föreskrifterna kommer att ge effektivare smittutredningar och mindre krångel, säger Jackis Lannek, som varit en del av den grupp som uppdaterat reglerna, i ett pressmeddelande.

Fakta: Några viktiga ändringar i de nya reglerna

Smittförklaring för amerikansk yngelröta på församlingsnivå ersätts med skyddsområde och övervakningsområde så att färre biodlare drabbas av restriktioner.

Prov på bin blir tillåtet som alternativ till fysisk undersökning av samtliga bisamhällen, vilket effektiviserar utredningar av spridning av amerikansk yngelröta.

Kravet på att en tillsynsman ska undersöka material som ska destrueras eller saneras tas bort.

Biodlare behöver inte längre ansöka om dispens från Jordbruksverket inför vissa flyttar.

Särregler tas bort för varroakvalster i Gotlands län.

Biodlare ska anmäla uppställningsplats när de etablerar bigården och sedan endast vid förändring, istället för vart tredje år.

Källa: Jordbruksverket

Läs mer: Detaljerad information om de nya reglerna. 

Om man som biodlare får ett utbrott av yngelröta, varroakvalster eller trakékvalster ska restriktionerna fokuseras till den aktuella platsen med en skyddsradie på tre kilometer runt om. Som det är nu smittförklaras en hel församling, vilken kan variera mycket i storlek.

– Områden med restriktioner kommer i normala fall att vara mindre och färre än i dag, och vi bedömer att restriktionerna inte behöver ligga kvar under lika lång tid. Det betyder att biodlare som i dag har bin i en smittförklarad församling där det inte har varit ett utbrott av amerikansk yngelröta under många år inte behöver ha tillstånd från tillsynsman vid flytt av sina bin, säger Jackis.

Oro bland odlare

Under remisstiden har Sveriges Biodlares Riksförbund uttryckt en oro för de nya reglerna. Till exempel i och med att kravet på besiktning försvinner då bina flyttas i områden utan sjukdomsutbrott.

– De menar att det försämrar smittskyddet, men staten kan bara kräva besiktning om bisamhällen ska flyttas från ett smittförklarat område, säger Jackis.

Med de nya reglerna får biodlaren själv ett större ansvar för binas hälsa.

Större ansvar för odlaren

Hela södra Sverige är princip varroazon 1, vilket betyder att varroakvalster-förekomsten är konstant i alla församlingar. Därför tycker Jordbruksverket inte att det är rimligt att bitillsynen ska bekosta undersökningar i detta området. Utan det är något som biodlaren själv bör hålla koll på.

Färre områden kommer att vara smittförklarade av amerikansk yngelröta. Om man som biodlare utanför smittat område vill veta om ens bin har sporer av detta, måste man själv betala för analysen.

Staten betalar endast analyser och prover på bisamhällen under en smittutredning eller inom ett smittförklarat område.

Mer kunskapskrav

Enligt Jordbruksverket är alla förändringar i linje med de kommande reglerna i EU:s djurhälsolag. Från och med 2021 måste alla djurägare ta ett ansvar för att minimera smittspridning. 

”Alla biodlare blir alltså skyldiga att ha tillräcklig kunskap om bisjukdomar och vilka åtgärder de ska vidta för att kontrollera eller hindra dessa sjukdomar.”, skriver Jordbruksverket.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 november 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera