Inget krisstöd i höstbudgeten

Vid presentationen av övergångsregeringens budget saknades det utlovade krisstödpaketet del två.

– Sommaren visade hur sårbar Sveriges livsmedelsförsörjning är och det är oacceptabelt att landets bönder hamnar i kläm på grund av den politiska situationen. Nu behöver vi en regering på plats som agerar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen i enlighet med den nationella Livsmedelsstrategin, säger Palle Borgström. Foto: Katarina Cumselius

Budgeten från en övergångsregering ska inte innehålla förslag med tydlig partipolitiks inriktning, enligt en tidigare överenskommelse mellan riksdagens partier.

– Därför är det ytterst viktigt att det stöd till lantbruket som regeringen presenterade i somras nu inte faller mellan stolarna utan genomförs så fort som möjligt. Krisen bland många svenska lantbruksföretag är påtaglig och ett statligt stöd är en viktig del av likviditeten i en väldigt ansträngd ekonomisk situation, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, i ett uttalande.

Som tillägg

Dagens politiska situation skapar en osäkerhet kring det utlovade stödpaketet, som utlovats till följd av sommarens extrema torka.

LRF skriver att ”de hade önskat att krisstödet till lantbruket hade funnit med i dagens höstbudget eftersom budgetpropositionen innehåller förslag om höjda anslag för exempelvis underhåll av väg och järnväg, Kustbevakningen, barnbidrag och landets pensionärer.”

Men att de utgår från att stödet kommer med i den kommande nya regeringens tilläggsbudget.

Dieselförbrukning

LRF menar att det är särskilt viktigt eftersom det tidigare beslutet att sänkta återbetalning av dieselskatt med 27 öre litern får negativ effekt.

För en tid sedan kom Jordbruksverket med förslaget om att krisstödet skulle fördelas baserat på just dieselförbrukningen. Något som LRF stödjer, men de menar att förslaget även har brister.

– Som LRF tidigare har påpekat är det även angeläget att de som kör på förnybart bränsle får del av stödet. Det är önskvärt att stödet är möjligt att söka även för de djuruppfödare som inte har en stor förbrukning av diesel, säger Palle Borgström.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 november 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste