Foodhills nya livsmedelscentrum tar form

Findus gamla anläggning i Bjuv får nytt liv tack vare Foodhills AB. Planen är att skapa ett livsmedelscentrum för produktion av framtidens mat med hållbarhet i fokus. SydGrönt, Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönt, håller just nu på att flytta in.

 

Sara Berger, VD på SydGrönt, och Bengt Persson, Foodhills styrelseordförande, vill skapa ett levande livsmedelscentrum i Findus gamla anläggning i Bjuv. Foto: Pär Andersson


När vi besöker anläggningen är Foodhills mitt uppe i arbetet med att bygga om de 3 000 kvadratmeter som SydGrönt hyr. Där ska rymmas klimatstyrda kylrum, ett packeri och ett kokeri för rödbetor och längre fram även andra rotfrukter. Kylrummen är anpassade för i första hand olika sorters kål. 

– Målet är att kunna lagra grönsaker en längre tid än vad som är möjligt i dag, för att på sikt kunna erbjuda konsumenterna svenska produkter året runt. Vi vill också öka förädlingsgraden för grönsaker eftersom vi ser en ökande bekvämlighetstrend hos konsumenterna. Med vår etablering här går vi verkligen ”all in” när det gäller att förlänga säsongen och det känns jättekul, säger Sara Berger, VD på SydGrönt.

Redan tre veckor efter beskedet om Findus nedläggning i Bjuv satt Foodhills styrelseordförande Bengt Persson på kommunkontoret och diskuterade sina planer för anläggningen. Visionen var att skapa Food Valley of Bjuv, matproduktionens motsvarighet till Kaliforniens teknikcentrum, Silicon Valley.

 – Findus anläggning var i många delar hyggligt bra och det fanns en intressant infrastruktur på plats, säger Bengt Persson.

Kokning av rödbetor och andra rotfrukter blir en av SydGrönts metoder för att förädla sina råvaror och förlänga säsongen för svenskodlade grönsaker. 

Stort intresse

Den 17 januari i år skrevs köpeavtalet mellan Findus och Foodhills under. Med stöd av Region Skåne och Bjuvs kommun jobbar Foodhills nu för att området ska bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion. Detta ska ske genom att företag som exempelvis SydGrönt hyr in sig i lokalerna och etablerar verksamheter i samma hållbarhetsanda.

 – Vi hade som mål att till årsskiftet ha tio hyresgäster och 20 000 kvadratmeter uthyrt. Redan nu, efter sju månader, har vi 14 hyresgäster och 30 000 kvadratmeter uthyrt, säger Bengt Persson.

Han berättar att intresset är enormt, även internationellt, och att företag från till exempel Vietnam, Sydkorea, Colombia, Brasilien, Tyskland, Holland, Indien och Schweiz har tagit kontakt. Detta helt utan internationell marknadsföring.

 – Om fem år kommer vi ha full beläggning och har börjat bygga ut. Här kommer finnas fiskodling på 15 000 ton, 15 hektar etablerad växthusodling, insektsodling på 3 000 ton där vi får ut både foder och gödningsmedel. Här kommer finnas ett antal innovationsaktiviteter och åtminstone 700 personer kommer att jobba på området. Det totala produktionsvärdet kommer överstiga de två miljarder som Findus hade här en gång i världen, säger Bengt Persson. 

SydGrönts kylrum är klimatstyrda och kommer i huvudsak att användas för långtidslagring av kålprodukter. Kyla och fukt kombinerat gör att råvarornas hållbarhetstid förlängs. 

Befintliga resurser

Findus är en av hyresgästerna och har kvar en IT-avdelning. På den mark som Bjuvs kommun köpte har Findus även kvar sin växtförädling. 

Glimåkra Åkeri är ett annat företag som hyr lokaler av Foodhills och Bengt Persson menar att deras tankar om klimatsmarta lösningar och hållbarhet verkligen passar in.

 – De jobbar mycket med resurs­effektivitet och har varit fossilfria sedan de flyttade hit. Det finns inte en droppe diesel i deras tankar, säger han.

Just att utnyttja befintliga resurser är något som Bengt Persson och Sara Berger gärna återkommer till när de resonerar om livsmedelscentrets framtid. 

 – Den stora utmaningen i framtiden blir att producera livsmedel till fler människor och samtidigt ta tillvara resurser mycket effektivare än vi gör i dag, säger Sara Berger. Vi satsar mycket på ny lagringsteknik men tittar också på året-runt-produktion i växthus. Redan i dag har vi odlare som jobbar med belyst odling av tomat och gurka, men de hade gärna satsat ännu mer på det, fortsätter hon.

 – Samtidigt sitter företag som SydGrönt med konkurrens från Holland och Spanien som bygger sin odling på fossila bränslen, fyller Bengt Persson i. Tomat och gurka är vattenrika och Spanien har en färskvattenreserv som är 35 procent av den reserv man hade på 1950-talet. Även om vi har haft ett torrt år här är vi ljusår ifrån Spaniens normaltillstånd. Vatten är en av de viktigaste resurserna i detta, säger han.

Anläggningen i Bjuv är på 100 000 kvadratmeter och 2 500 rum.
– Det motsvarar två och ett halvt Versaillesslott så det är ingen liten anläggning, säger Bengt Persson på Foodhills.

Från tillväxt till hållbarhet

SydGrönts plan är att provproduktionen i de nyrenoverade lokalerna ska kunna inledas i slutet av november.

 – På grund av sommarens värme och tidiga skörd har vi mindre volymer än planerat för inlagring. Så först säsongen 2019/2020 får vi full effekt av satsningen, säger Sara Berger. 

Hon ser fram emot att följa utvecklingen för Bjuvs blivande livsmedelscentrum. 

 – Affärsmodellen där alla sköter sitt är över. Tankesättet har ändrats från tillväxt till hållbarhet. Detta är ett perfekt exempel på ett sätt att hitta olika samarbetspartners för att tillsammans jobba för en hållbar livsmedelsproduktion. Vi kan inte fortsätta att nyttja resurser som om vi hade fyra jordklot, säger Sara Berger.

 – Dessutom är det 20 procent av världens befolkning som utnyttjar alla resurser. Det krävs nytänk, ny teknik och samarbete, bara då kan vi lösa frågan om resurseffektivisering, säger Bengt Persson på Foodhills.
 

Arbetet med att färdigställa renoveringen av SydGrönts lokaler och installera produktionslinjer är vid vårt besök inne på sluttampen. 

 

Pär Andersson
redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 24 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste