Replik - Torkstödet: I takt med prognoserna

Är Jordbruksverkets förslag att använda dieselförbrukning som fördelningsnyckel för krisstödet 2019 helt orimligt? Nej - inte alls. En samfälld önskan från branschen var snabb utbetalning och det kan Skatteverket tillhandahålla genom sina system, skriver Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket i en replik till Stefan Ljungdahls senaste ledare.

Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket

Stefan skriver att vårt förslag slår orättvist. Enligt våra uppskattningar ger förslaget cirka 500 miljoner kronor till animalieproduktionen och cirka 260 miljoner kronor till växtodlingen. Vårt uppdrag från regeringen var att både se till den akuta situationen i företagen och till de långsiktiga konsekvenser som kan uppstå för svensk livsmedelsproduktion. Det har vi gjort. Alla produktionsgrenar får ta del av stödpengarna med vårt förslag.

Merparten av det föreslagna stödet går också till animalieproduktionen. Vi anser att det är rätt och rimligt då det finns större risker inom animalieproduktionen. En minskad animalieproduktion tar lång tid att återställa och det finns ofta inte någon alternativ jordbruksproduktion än den djurbaserade i vissa delar av landet.

Men vi tillstår att förslaget har sina utmaningar. En utmaning är att den som använder biodiesel inte skulle omfattas. Där finns en lösning. Eftersom krisstödet inte avser en återbetalning av dieselskatt så kan man utforma reglerna så att även biodiesel ingår. En annan utmaning är att hitta en lösning för de som köpt in maskintjänster. Den finns men riskerar ge en tidsödande administration.

Vi kan klara en snabb utbetalning även på Jordbruksverket – det har vi visat med krisstödet 2018 där pengarna nu är på väg ut till drygt 13 000 företag. Vi är också lyhörda och följer utvecklingen. De nya siffrorna på skördeutfallet för 2018 som släpptes i mitten av november och de signaler som nu kommit om ökad slakt av moderdjur har gett oss anledning att fortsätta utredningen. Vi har en dialog med Regeringskansliet och kommer även fortsättningsvis att stämma av med branschens organisationer för att förena två viktiga krav - snabb utbetalning och god träffsäkerhet.

Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket

 

Artikeln publicerades fredag den 23 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste