Havrepriset stiger mest i årets skördepool

Havre är den gröda som stigit mest i pris i Lantmännens priser för skördepoolen. Men även för korn och vete redovisas en kraftig prisuppgång. Även priset för ekologisk spanmål stiger, men inte lika kraftigt.

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen. Foto: Lantmännen/Helena Holmkrantz

Jämfört med Lantmännens skördepool 2017 har årets priser på havre stigit med mellan 62-75

procent. Vilket gör havre till den gröda som kan visa på kraftigast prisstegring.

Kornpriserna är upp 32 - 48 procent. Vete visar en uppgång på 31 - 34 procent.

För oljeväxter och raps är prisuppgången lägre med 16 procent för åkerbönor och bara 4 procent för rapsen.

Även den ekologiska spannmålen visar på prisuppgång, som i absoluta tal är högre än för konventionell spannmål men den där den relativa förändringen är lägre. Undantaget är raps där den ekologiska rapsens stiger med 10 procent.

Från exportör till importör

I sitt pressmeddelande till årets poolpriser för skördepoolen konstaterar Lantmännen att växtodlingsårets förutsättningar, med en sen och blöt höst följt av en varm och torr sommar, resulterade i att lantbrukarna i Sverige bärgade den lägsta skörden sedan slutet av 50-talet. Och att flödet av spannmål kommer att ändras väsentligt och Sverige kommer att importera 800-900 tusen ton spannmål mot att normalt exportera 1,5 miljoner ton.

Skörden är lägre än normalt i hela Östersjöområdet, vilket har resulterat i ökade spannmålspriser under sommaren. Eftersom Sverige som importör i år påverkas av ökade frakt- och hanteringskostnader stiger de svenska priserna mer än priserna i Östersjöområdet.

Mindre volym, sämre kvalitet

Den lägre skörden innebär att Lantmännen har tagit emot en betydligt mindre mängd spannmål från svenska lantbrukare än ett normalår. Kvaliteten på maltkorn och grynhavre är lägre än normalt och detta tillsammans med den lägre skörden har tvingat Lantmännen att köpa stora volymer spannmål utanför Sverige − till högre priser − för att kunna leverera enligt redan ingångna avtal.

– Poolpriserna vi presenterar är resultatet av Lantmännens samlade affärer. I den ena vågskålen har vi stigande priser vilket gjort att vi kunnat sälja spannmål till bra prisnivåer, men den låga skörden och sämre kvaliteten väger upp i den andra vågskålen. Trots det annorlunda året kan vi presentera stabila poolpriser, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.

Poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med försäljning och prissäkring av spannmål under perioden. Försäljningsperioden sträcker sig mellan april och november.

Foto: Thinkstock

 

Skåne

kr/100 kg  2018 2017 Förändring
Kvarnvete Julius 183 137 + 34 %
Fodervete    175 132 + 33 %
Maltkorn Propino 208 157 + 32 %
Foderkorn 173 118 + 47 %
Grynhavre 210 130 + 62 %
Foderhavre 178 102 + 75 %
Raps  350 335 + 4 %

 

Väst

kr/100 kg 2018  2017 Förändring
Kvarnvete Julius 180 135 + 33 %
Fodervete   174 131 + 33 %
Maltkorn Propino 205 155 + 32 %
Foderkorn 172 116 + 48 %
Grynhavre  208 128 + 63 %
Foderhavre 174 100 + 74 %
Raps  350 335 + 4 %
Åkerbönor 185 160 + 16 %

 

Öst

kr/100 kg 2018 2017 Förändring
Kvarnvete Julius 180 137 + 31 %
Fodervete 177 135 + 31 %
Maltkorn Propino 205 155 + 32 %
Foderkorn 174 118 + 47 %
Grynhavre  210 128 + 64 %
Foderhavre 174 100 + 74 %
Raps  350 335 + 4 %
Oljelin 340 320 + 6 %
Råg     181 130 + 39 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2017, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

 

Ekologisk spannmål/KRAV

kr/100 kg 2018 2017 Förändring
Kvarnvete 360 312 + 15 %
Fodervete 320 280 + 14 %
Maltkorn 355 334 + 6 %
Foderkorn 315 260 + 21 %
Grynhavre  370 302 + 23 %
Foderhavre 320 242 + 32 %
Raps  910 830 + 10 %
Råg     345 300 + 15 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2017, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste