Restprodukter kan bli nya hållbara material

Det treåriga finsk-svenska forskningsprojektet Green Bioraff Solutions jobbar med att ta fram nya hållbara material från skogsindustrins restprodukter. Till exempel ska sågspån och fiberslam kunna bli nedbrytbara bioplastpåsar till bröd.

Green Bioraff Solutions innefattar tre delprojekt med målet att skapa nya hållbara material från skogliga restprodukter. Till exempel kan sågspån och fiberslam bli brödpåsar, något som intresserar företaget Polarbröd som vill uppnå full hållbarhet. Foto: Mostphotos 

– Green Bioraff Solutions är ett lovande finsk-svenskt forskningsprojekt i vilket vi drar nytta av erfarenheterna och resultaten från det nyligen avslutade projektet Bioraff Botnia, säger Tina Asplund, Chydenius och projektledare för Green Bioraff Solutions i ett pressmeddelande.

Tre forskningsprojekt

Inom Green Bioraff Solutions ryms tre forskningsprojekt som ska titta på hur man på det mest effektiva sättet kan utnyttja delar av trädet som sågspån, bark och lignin, eller sidoströmmar från skogsindustrin som råvara.

Sågspån, som är en biprodukt från sågverken, har tidigare mestadels utnyttjats som energi, bland annat genom eldningspellets. I ett av delprojekten ska sågspån fiberslam omvandlas via så kallad enzymatisk hydrolys, fermentering och kemisk katalys och bli till mjölksyra. Denna mjölksyra ska sedan konverteras till PLA, som är en återvinningsbar och nedbrytbar bioplast.

Stor restprodukt

I ett annat delprojekt kommer man framställa aktivt kol för användning i industriella processer och vattenrening från träets lignin. Detta sker via termokemisk karbonisering av hydrolyslignin, som är en sidoström från bioraffinaderier.

Bark, som också är en stor restprodukt vid sågverk och massabruk är tack vare de stora volymerna en intressant råvara enligt forskarna i Green Bioraff Solutions. I det tredje delprojektet kommer tanniner att extraheras och separeras ur bark för tillverkning av skum för användning i konstruktionsmaterial.

Full hållbarhet

Projektpartners är Karleby universitetscenter Chydenius, som leder projektet och Centria yrkeshögskola i Finland, samt RISE Processrum i Sverige. Det finns också flera industriföretag med som intressenter i projektet.

– Vårt gränsöverskridande projekt är ett bra exempel på hur kompetenser och pilotutrustningar på båda sidor om Bottenviken utnyttjas för gemensamma mål. Det är både effektivt och kommer att göra nytta för både svenska och finska företag, säger Tina.

Ett av industriföretagen som är med som intressent är svenska Polarbröd.

– Polarbröd är femte generationens familjeföretag och vi jobbar med målsättningen att nå full hållbarhet, där förpackningen är en viktig del. Ett steg på vägen är att vi i år gått över till sockerrörspåsar som till 86 % är förnybara, men det finns mer att göra. Här är Green Bioraff Solutions ett intressant projekt för framtiden, säger Anders E Johansson, vd i Polarbröd AB.       

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste