Trendbrott för gris och kyckling

Förbrukningen av matfågel ser enligt Jordbruksverket ut att bryta sin ökande trend i år. Samtidigt har grisköttet en god chans att bryta sin nedåtgående trend. För gris, lamm och nöt fortsätter den svenska produktionen att öka, medan fågelproduktionen minskar.

Foto:Svensk Fågel/Sven Persson/Swelo Photo

Svensken äter mindre kött säger statistiken, och det gör vi. Men vi har också blivit fler

konsumenter, vilket märks i statistiken för nötkött. Och när vi ser på förbrukningen av griskött i år finns det en hyfsad chans att förbrukningen är oförändrad eller ökar. För matfågeln har vi dock ett negativt trendbrott i år.

Förbrukningen av griskött ökar

Sedan 2013 har den totala förbrukningen av griskött minskat i Sverige. Även 2018 inleddes med fortsatt minskning av förbrukningen under det första kvartalet med en nedgång på 2,8 procent, jämfört med samma period förra året.

Under kvartal två och tre har dock trenden vänt, under kvartal två ökade förbrukningen av griskött med 1,9 procent jämfört med samma period 2017. Och kvartal ökade konsumtionen med 0,5 procent. Sammanlagt så ser vi dock fortfarande en nedgång under de tre första kvartalen, men endast på 0,1 procent.

Sett i förbrukning per person blir bilden lite dystrare, då pekar statistiken för januari-september på en minskning om 1,3 procent. Men då är också befolkningen drygt 110 000 personer större än samma period 2017.

Minskning för matfågel

För första gången sedan 2009 ser det ut som förbrukningen av matfågel i Sverige kan komma att minska i år. Utvecklingen under året liknar förbrukningen av griskött. Första kvartalet var sämst med en volymminskning på 9,2 procent jämfört med föregående år.

Under kvartal två och tre har sedan försäljningen återhämtat sig men ligger för januari-september fortfarande 5,8 procent under förbrukningen 2017.

Under januari-september i år så minskade produktionen av matfågel i Sverige med 3,6 procent. Jordbruksverket skriver i en kommentar att sommarens värme påverkat kläckningen av kycklingar negativt. Under hösten har försäljningen emellertid ökat, både i Sverige och exporten till andra länder, och prognosen visar på en stark tillväxt under sista kvartalet i år.

Fortsatt minskning för nöt

Volymutvecklingen för nötköttet skiljer sig från matfågel och griskött genom att nedgången är ganska konstant för året oavsett kvartal, en nedgång mellan 0,6-0,8 procent.

För nötköttet är det lätt att stirra sig blind på fjolårets stor volymminskning med 2,9 procent jämfört med 2016. Dock ska man samtidigt ta hänsyn till att förbrukningen av nötkött under 2017, 246 900 ton, var den femte största någonsin i Sverige. Och 46 000 ton mer än vad som förbrukades år 2000.

Produktionen av nötkött under januari-september har ökat med 3,6 procent. Jordbruksverket skriver att slakten av kor och kvigor har ökat och detta kommer ge färre djur som kan föda kalvar framöver. Ökningen inleddes redan i början av 2018 och kan därför inte enbart kopplas ihop med foderbrist och försvagad lönsamhet efter torkan. Svårigheterna att få ihop tillräckligt med foder har dessutom gett minskad efterfrågan på livkalvar och sjunkande kalvpriser.

Ökad grisproduktion i år

Den svenska grisproduktionen ökar i år, och omfattningen av produktionsökningen överraskade de svenska slakterierna i våras. Vilket skapade problemen med överstående grisar fram till hösten. Under januari-september har produktionen ökat med 3,1 procent.

Jordbruksverket konstaterar att det är antalet slaktgrisar som ökat medan slakten av suggor minskat. Statistiken för semineringar av suggor och gyltor visar dock en minskning, vilket bedöms ge färre födda smågrisar och minskad slakt under 2019.

 

Svensk köttproduktion, januari-september

  Produktion 1000 ton Förändring
Griskött 187,5 + 3,1 %
Matfågel 117,3 - 3,6 %
Nötkött 100,4 + 3,6 %

Källa: Jordbruksverket

 

Förbrukning av kött, januari-september

  Förbrukning 1000 ton Förändring
Griskött 248,9 - 0,1 %
Matfågel 168,5 - 5,8 %
Nötkött 180,6 - 0,7 %

Förbrukningen beräknad som summan av produktion+import-export
Källa: Jordbruksverket

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste