Hoppfullt men avlägset antibiotikastopp

EU:s ministerråd har beslutat om ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. För att minska utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier ska hårdare regler för antibiotika­användning införas.

För Sveriges del blir förändringarna små. Vi är som känt redan duktiga på att hålla djuren naturligt friska istället för att behöva förlita oss på förebyggande utfodra friska djur med antibiotika.

Vi har inte heller tagit genvägen till snabb tillväxt genom att utfodra med antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte.

Den nya lagstiftningen är helt klart ett steg i rätt riktning. Den ska dock träda i kraft först om tre år. Historiskt har det inte gått bra med implementeringen av djurskyddsregler inom EU. Till exempel förbudet mot schablonmässig svanskupering av grisar har i praktiken ignorerats i många länder. Läs gärna Kommissionens direktiv 2001/93/EG av den 9 november 2001 om ändring av direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning. Den hittar du lätt på internet. De direktiven är än idag långt från djurens verklighet i många EU-länder, trots att reglerna skulle ha varit tillämpade i alla EU-länder senast 1 januari 2003.

Det är lätt för ett land att ignorera EU-lagstiftning. Dels kan länder dröja med att implementera EU-lagstiftning. Dels kan branschen i samklang med veterinärkåren i ett land odla uppfattningen att det inte går/inte är positivt för djurvälfärden i besättningarna med en viss metod. Därmed motiverar de att oönskad verksamhet fortgår, oavsett vad EU-lagstiftningen säger. Det har vi sett många exempel på.

Nu är det viktigt att vi inte slår oss till ro och tror att vår konkurrenskraft kommer att stärkas per automatik. Det krävs hårt arbete för att alla länder verkligen, ända ner på besättningsnivå, snabbt ska implementera den nya lagstiftningen.

Om den nya lagstiftningen verkligen implementeras snabbt, så innebär det en kraftig omställning för djuruppfödningen i de flesta EU-länder. Det skulle minska produktionen i befintliga stallar genom att uppfödarna av smittskyddsskäl blir tvungna att ha lägre beläggning i stallarna samt en lite lägre tillväxt. Det skulle också vara många stallar som behöver byggas om, för en bättre djurmiljö.

Vi ska kämpa för att den nya EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder implementeras överallt. På vägen dit får vi inte slappna av och låta vår konkurrenskraft urholkas av att importörerna nu kan hänvisa till den nya lagstiftningen, som tyvärr kanske inte implementeras inom hela EU förrän om 10-20 år. Det är vad erfarenheten visat oss.
 

Stefan Ljungdahl

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste