Brittiskt dotterbolag pressar Danish Crown

Danska lantbrukare kommer få den lägsta efterbetalningen på nio år från slakterikoncernen Danish Crown. Samtidigt rapporterar koncernens dotterbolag om ytterligare förluster.

 

Trots minskad omsättning så ökar Danish Crown takten i de danska slakterier med växande volymer. Foto: Danish Crown


– Vi är inte nöjda med årets resultat, säger Jais Valeur, koncernchef Danish Crown i en kommentar till bokslutet.Vi tyngs fortfarande kraftigt av problemen i vårt brittiska dotterbolag. Samtidigt har en kombination av oroligheter på världsmarknaden, överlag lägre världsmarknadspriser på griskött och en stark euro tyngt vårt resultat.

Under verksamhetsåret 2017/2018 har Danish Crown haft en omsättning på 60,9 miljarder danska kronor (62,0 miljarder 2016/2017), en minskning med nästan två procent. Årets rörelseresultat landar på 1,74 miljarder danska kronor innan jämförelsestörande poster (1,92 miljarder).

Danish Crowns koncernchef Jais Valeur.
Foto: Danish Crown

Lägre efterbetalning

Efterbetalningen till de danska lantbrukarna blir i år den lägsta på nio år. 

Grisleverantörerna får 80 danska öre per kilo i efterbetalning (0,95 öre förra året) och nötleverantörerna får 95 öre (130 öre). Det är den lägsta betalningen sedan 2008/2009 då leverantörerna fick 70 respektive 75 öre i efterbetalning.

– Vi har under året valt att lägga oss på en högre notering än vad marknaden medger, säger Danish Crowns ordförande Erik Bredholt i en kommentar till Landbrugsavisen. Vår uppfattningen har varit att det har funnits ett behov av pengarna ute hos bönderna, så vi har ansträngt oss för att skicka ut så mycket som möjligt. Och betalar vi mer för djuren än vad marknaden ger stöd till så skapar det mindre utrymme för en efterbetalning.

Konsolideringen i Danish Crown sätts i år till ett minimum. Av årets resultat efter finansiella kostnader på 1,36 miljarder danska kronor så går 1,1 miljarder ut som efterbetalning till leverantörerna i Danmark.

Problem i Storbritannien

Danish Crowns tidigare kassako i Storbritannien, dotterbolaget Tulip Ltd, fortsätter att blöda trots åtgärder. Årets rörelseresultat landar i en förlust på 260 miljoner danska kronor (230 miljoner), trots att Danish Crown vidtagit åtgärder för att vända utvecklingen och under årets första kvartal rapporterade om att man var på rätt väg.

De två senaste årens rörelseresultat tillsammans med en nedskrivning av värdet på företagets anläggningar i Storbritannien innebär att Tulip Ltd har kostat de danska ägarna 778 miljoner danska kronor på två år.

Försenad strategi

Problemen i Storbritannien innebär att Danish Crowns strategi för att utveckla koncernen, kallad 4WD, kommer att försenas. 

En del av strategin är målet att Danish Crown ska betala 60 danska öre mer till de danska leverantörer än vad deras konkurrenter i Europa gör. När målet sattes för tre år sedan låg den danska merbetalningen på 23 öre per kilo, vilket innebär att Danish Crown siktar på en merbetalning om 83 öre gentemot spanska och tyska slakterier. För tillfället är man inte i närheten av att nå det målet utan merbetalningen har istället backat. 

Nu skjuts målet i strategin fram med två år.

Missnöjda producenter

Danska intresseorganisationen Danske Svine­producenter är inte nöjda med utvecklingen inom Danish Crown.

– Årets resultat visar överlag att det är riktigt illa ställt i butiken Danish Crown, säger Torben Hauskov, ordförande i föreningen i en kommentar till Landbrugsavisen.

Torben Hauskov konstaterar att det bästa kanske skulle vara att sälja av hela verksamheten i Storbritannien för att stoppa ytterligare förluster. Men får mothugg från Erik Bredholt som konstaterar att det är svårt att få något vidare betalt om man säljer ett företag med ekonomiska svårigheter.

Fördel i Sverige

Danish Crown har ingen särredovisning i sin årsredovisning av hur det går för koncernen på den svenska marknaden med KLS-Ugglarp i spetsen.

I årsredovisningen konstateras dock att Danish Crown har haft en stor nytta av att vara en lokal producent i Sverige på grund av den starka trenden bland svenska konsumenter att framförallt välja svenskt kött. Och att produktutvecklingen i Sverige har lett till flera nya lanseringar som har haft bra försäljning till både befintliga kunder men även inom foodservice-segmentet där koncernen uppger att man tidigare inte har varit särskilt starka.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste