Låga grundvattennivåer i landets vattenmagasin

Sveriges Geologiska undersökning (SGU) utförde i november mätningar av vattennivån i både stora och små vattenmagasin. Resultaten visar på nivåer under, eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av landet.

På flera håll har de krafitga höstregnen som brukar fylla på de små vattenmagasinen uteblivit i år. Det har fått till följd att vattennivåerna ligger under eller mycket under det normala för årstiden. Foto: Elin Fries 

Enligt SGU så är vattennivån i de små vattenmagasinen oförändrade eller svagt sjunkande i stora delar av landet jämfört med oktober i år. Östra Svealand och nordöstra Götaland har i stort sett inte fått något av det höstregn som annars brukar fylla på de små magasinen, i västra Götaland däremot och mellersta Norrland har nivåerna däremot stigit.

Lägsta nivåerna

I Östra Götaland, Svealand och sydöstra Norrland är nivån i de små magasinen långt under det normala för årstiden och på flera platser har enligt SGU de lägsta nivåerna för november månad uppmätts. I västra delarna av Västra Götalands län, centrala delarna av mellersta Norrland, längs fjällkedjan och delar av Norrbotten är nivåerna nära de normala för årstiden.

Brunnar kan sina 

I de stora vattenmagasinen ligger nivåerna under eller mycket under det normala för årstiden. Det är endast i södra Götaland och i Norrbotten där nivåerna är normala för årstiden.

I de områden där grundvattennivåerna är låga kan enligt SGU grävda brunnar sina och bergborrade brunnar kan få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan också den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

Månadskartorna över grundvattennivåerna grundar sig på mätningar av grundvattennivåer som SGU kontinuerligt genomför i ett nätverk av mätstationer runt om i landet samt statistisk bearbetning av dessa mätningar. Foto: SGU

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste