2018 års potatisskörd jämförs med missväxtåren på 1800-talet

Årets svenska potatisskörd beräknas till cirka 449 000 ton, vilket är i linje med skörden under missväxtåren 1867 och 1899.

I år beräknas den svenska skörden av matpotatis bli historisk låg. Foto: Madeleine Rapp

Torkans effekter syns nu också i den beräknade potatisskörden, som minskar med 15 procent eller 77 600 ton jämfört med 2017. Om man jämför med de senaste fem åren är det 17 procent lägre skörd i år. 

Potatisfakta:

År 1899 beräknades tillgången till “hvar person af folkmängden av potatis, rofvor, rötter och dylikt” till 180,5 kilo. Då användes potatisen mest som livsmedel, till bränning av sprit och för att tillverka stärkelse.

Konsumtionen av potatis och rotfrukter har minskat över tid. 2016 beräknades vi äta cirka 70 kilo per person, varav 58 kilo var matpotatis. 

1867 blev det svält i landet på grund av missväxten, men 1899 gick det att kompensera de dåliga skördarna genom import. 

Källa: Jordbruksverket

Orsaken till den låga skörden är framförallt torkan, men även att större arealer skördats som färskpotatis och att andelen ekologisk matpotatis ökar, skriver Jordbruksverket.

Det är inte bara i Sverige som skörden är mindre till följd av torkan. Nederländerna, Tyskland och Storbritannien rapporterar om minskningar på cirka 20 procent jämfört med förra året. 

Obärgade arealer

När man jämför årets skörd med den 2017 bör man även komma ihåg att den blöta hösten gjorde att en stor del av potatisarealen förblev obärgad. Så har även skett i år när odlare insett att utfallet varit för litet och knölarna för små.

Bevattning har hjälpt dem som kunnat tillgå detta, men det är långt ifrån alla odlare. Därför har enskilda odlare drabbats hårt av sommarens tuffa väder.

Mindre areal

Om man tittar på arealen för matpotatis var den 16 000 hektar, vilket är 1 000 hektar mindre än förra året. Mest minskade arealen i Skåne och Västra Götalands län, vilket såklart också påverkar att totalskörden blir mindre. Hektarskörden beräknas till 28 100 kilo, nio procent lägre än förra året.

20 procent

När det gäller stärkelsepotatis har arealen ökat med drygt 300 hektar till 7 800 hektar. Men även här har torkan ställt till det och hektarskörden är 20 procent lägre än förra året, 34 620 ton. Den totala skörden av stärkelsepotatis beräknas bli 270 800 ton, 17 procent mindre än förra året.  

I Jordbruksverkets statistik räknas även odlingar för utsädesproduktion in.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste