Nytt projekt ska undersöka hot mot lantbrukare

”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - lantbruksföretagarnas perspektiv”, är ett nytt projekt som beviljats tre miljoner av Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning. Bakom projektet står SLU Alnarp, KTH och LRF.

I ett nytt projekt ska SLU, LRF och KTH undersöka hur hot och kritik påverkar djurbönder. Foto: Carolina Wahlberg

– Detta är mycket angelägna frågor för Sveriges lantbrukare som upplever allt mer hot, brott och kritik mot sin djurproduktion. Det rapporteras ofta om dessa frågor i media, men det saknas fördjupade kunskaper om konsekvenserna för såväl individer som drabbade företag. Jag är övertygad om att vårt tvärvetenskapliga angreppssätt i samverkan med LRF och KTH kommer att leda till såväl ökade kunskaper som förslag på konkreta åtgärdsstrategier, säger Peter Lundqvist på SLU Alnarp, i ett pressmeddelande.

Brett samarbete

Han är professor vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, och kommer att genomföra studien tillsammans med Anders Drottja, krisberedskaps- och arbetsmiljöansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF och professor Vania Ceccato vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Hantera och agera

I projektet kommer fokus att ligga på lantbrukarna. Men man kommer inte fokusera på offerrollen, utan genom att visa på hur de hanterar och agerar på hot och kritik som de utsetts för. Saker som kommer att bedömas är konsekvenser för verksamheten och individer, hälsa samt ekonomiska och sociala förhållanden.

Konkreta åtgärder

Målet är att resultatet ska bli till en handlingsplan innehållande konkreta förslag med åtgärder för att djurbönder ska få en bättre livskvalité.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 december 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste