Precisions­jordbruk enda vägen framåt

Det har länge varit en av världens stora frågor, hur kan vi föda en växande befolkning på en hela tiden minskande yta? Varje år försvinner 100 000 hektar odlad mark, och vi kommer snart att vara över nio miljarder människor på jorden. 

Peter Fredriksson är Nordenchef på Talend. Foto: Privat

Det innebär att jordbruksproduktionen måste dubbleras de närmaste 30 åren för att klara efterfrågan. Lägg till klimatfrågan och det står klart att jordbrukssektorn står inför en monumental utmaning. Förutom investeringar och en politisk vilja ligger en stor del av lösningen på problemet i den digitala förvandlingen av hela jordbrukssektorns leveranskedja.
 

Flera teknologitrender håller redan på att revolutionera jordbruket:

  • IoT, Internet of Things, med strategiskt placerade sensorer, ute i markerna eller på maskiner, kan ge löpande information om hur grödorna mår, var bevattning, gödning eller besprutning behövs eller hitta fel på maskiner och utrustning, innan de går sönder.
  • Drönare i luften skapar 3D-bilder över åkrar och analyserar status som kan användas bland annat för att underlätta bevattning. Experter menar att växtskyddsbehandling med drönare kan vara fem gånger så effektivt som med traditionella metoder.
  • Robotar för växtskydd och rensning kan minska behovet av kemikalier med fantastiska 90 procent visar siffror från John Deere. Och automatisering och robotar för skörd och plockning är redan i bruk runtom i världen.
  • RFID används i allt högre grad för att spåra grödor och kött hela vägen genom butiken till tallriken. Även om det inte i sig minskar risken för spridning av sjukdomar, ökar det trovärdigheten hos konsumenten, vilket bara kan vara positivt för jordbrukaren.
  • Mobila applikationer för professionellt bruk ökade med 110 procent mellan 2013 och 2015. Ett konkret exempel på användbara applikationer inom jordbrukssektorn är Bayer’s “ogräsapp”, Weedscout, gratis att ladda ned. Jordbrukaren tar en bild på ett ogräs via appen och får omedelbart svar på vilket ogräs det är och vilket medel som bör användas. Den molnbaserade appen bygger på Big Data-analys och maskininlärning vilket gör att ju fler bilder som laddas upp desto bättre blir den på att ge råd. Det leder även till att jordbrukare kan använda smalare växtskyddsmedel eftersom de vet exakt vilket ogräs de har.

Kraven på jordbruket är många, och politiska insatser och stöd för att hjälpa svenska bönder, leverantörer, och andra i leverantörskedjan dra nytta av teknikutvecklingen är viktiga, inte minst efter sommarens torka. Om de senaste åren mest handlat om ett effektivare jordbruk för att hantera en växande befolkning och krympande odlingsytor, ställer nu även klimathotet krav på ett mer hållbart jordbruk. Går det att få ihop? Jo med datadriven teknologi är det möjligt att hitta lösningar som är både effektiva och hållbara och det är verkligen dags för svenska jordbrukare att dra nytta av dem, för sin och den svenska landsbygdens skull.

Jordbrukare har i alla tider baserat sina beslut på en kombination av kunskap, erfarenhet och magkänsla och det kommer nog alltid att vara så. Bondepraktikan i all ära, men digitalisering ger jordbrukare bättre möjligheter att förutse vad som komma skall och hur bäst reagera på allt som naturen hittar på.

Peter Fredriksson
Nordenchef på Talend

Artikeln publicerades måndag den 07 januari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera