Mer åtgärder mot campylobacter

Arbetsmiljöverket kräver att Guldfågeln ser över sina rutiner kring risken för att smittas av campylobacter. Detta till följd av ett tidigare utbrott bland slakteriets anställda.

Goda rutiner kring hygien är viktigt när man hanterar rå kyckling. Foto: Carolina Wahlberg

14 december gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Guldfågeln AB i Mörbylånga. Anledningen var att sex olika anställda under hösten vid olika tillfällen smittats av campylobacter, skriver tidningen Barometern.

I slutet av augusti upptäcktes det första fallet och i november skedde det senaste. Eftersom ett förebyggande arbete sker med uppfödare menar Guldfågeln att förekomsten av smittan är max fem procent. Dock såg de en ökning av förekomst på djuren som kom till slakteriet från oktober. Trots det har smittan försvunnit från de anställda, skriver Guldfågeln till Arbetsmiljöverket.

Enligt Guldfågelns egen utredning hittar företaget inga bevis på att de anställda smittats på jobbet, utan menar att det inte är uteslutande att de smittats hemma eller på annat håll.

Ökad risk

Men strax innan jul gjorde Arbetsmiljöverket en ny inspektion och kom då fram till att det fanns vissa moment då anställda utsattes för en ökad risk att smittas av campylobakter. Enligt inspektionsmeddelandet kräver Arbetsmiljöverket att Guldfågeln gör nya riskbedömningar av arbetsmomenten där riskerna finns. Det ska gälla all personal, även de som jobbar som städare eller är bemanningsanställda.

De åtgärder som krävs är att ta fram skriftliga instruktioner för vilken skyddsutrustning som ska användas, vilka hygienrutiner som gäller samt hur de anställda ska jobba för att risken att smittas med campylobacter ska bli så låg som möjligt.

Mål om noll procent

Enligt Barometern skriver Guldfågeln till Arbetsmiljöverket att man vidtagit åtgärder och avser att vidta ytterligare åtgärder för att komma ner till noll procent smitta av campylobacter hos kycklingarna samt att inga anställda ska insjukna.

Den 14 mars kommer Arbetsmiljöverket tillbaka. Har företaget då inte åtgärdat påpekade brister finns det risk för föreläggande förbud, eventuellt kopplat till vite.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 januari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste