Kurser i djurhälsa efter torkan

Sommarens torka har lett till att många gårdar har fått tumma på foderkvalitén eller tvingats testa nya fodermedel. Något som kan påverka djurens hälsa och därmed produktionen. I vår kommer Distriktsveterinärerna därför att hålla kurser i djurhälsa. 

 

Enligt Carolina Pettersson, områdeschef produktionsdjur på Distriktsveterinärerna finns det många olika diagnoser och sjukdomstillstånd som har en koppling till foderbristen. 
– Det är ett ganska brett spektrum och det är ganska logiskt egentligen då fodret är kopplat till så många olika delar av produktionen. Foto: Emma Sonesson

Sommarens varma väder ledde till mycket lägre grovfoderskördar än normalt i nästan hela landet. 

– Det är många gårdar med nötkreatur och får som blir påverkade och får vidta olika åtgärder för att få fodret att räcka till. Många har kanske ett sämre foder eller i alla fall ett annorlunda foder än vad man har i vanliga fall. Och många har också begränsat med strö, säger Carolina Pettersson, områdeschef produktionsdjur på Distriktsveterinärerna. 

Vad får det för konsekvenser?

– Vi ser att vi har sjukdomsfall som man kan misstänka eller som vi vet har koppling till foderbristen. Det kan handla om förgiftningar, kraftfoderförätning, förstoppning, höga celltal och mastit. Vi ser också att man har utmaningar med energiförsörjning, våmhälsa som i sin tur kopplas till tillväxt och produktion. Det är extra viktigt att tänka till lite extra efter ett sådant här år. 

Det finns även problem med kalvar och lamm som inte växer tillräckligt och då har en ökad risk för bland annat parasitinfektioner. 

Kursen riktar sig till mjölk- nötkött- och lammproducenter samt deras anställda. 
– Vi eftersträvar att få ett helhetstänk och då är de anställda nyckelpersoner i det här, säger Carolina Pettersson. Foto: Carolina Wahlberg

Gårdens förutsättningar

Tanken är att veterinärerna som kommer att hålla i kurserna kommer att utgå från kon och fåret och hur de fungerar. Och belysa vad man kan göra utifrån de förutsättningarna som finns på gården för att uppnå de behov djuren har.

Carolina menar att Distrikts­veterinärerna har sett en hel del smarta lösningar och kloka åtgärder ute på gårdarna i och med det tuffa läget. 

– Det finns mycket man kan göra. Det handlar mycket om rutiner och management. Vi kanske inte alltid kan styra vad vi utfodrar med, men vi kanske kan styra hur vi gör olika saker, för att minimera effekterna på djurhälsan och produktionen. Det beror naturligtvis på vad som är utmaningen men det är det vi kommer att prata om på kursen. 

Grundkurs i djurhälsa

I kursen kommer fokus att ligga på följande huvudområden; energibrist, sur våm, immunsänkning och hygien, förgiftning och det unga djuret. 

– Det här är ämnen som är extra aktuella nu, men de är egentligen alltid aktuella.  Man kan säga att kursen är en grundkurs i djurhälsa för nöt respektive får, där man går igenom vad som är avgörande för djurens hälsa, samt hur man övervakar och förebygger sjukdomar på ett bra sätt. 

På gårdsnivå

Kurserna kommer att ske under 16 dagar mellan januari till första halvan av mars.  Det kommer att bli elva kurser inriktade på nöt och fem mot lamm. Kurserna kommer att vara spridda över landet. 

– Tanken är att både djurägare och anställda ska få prata om vad man kan göra på sin gård för att minimera effekterna av foderbristen på djurhälsan och produktionen. Under dagen kommer varje gård att jobba fram en övervakningsplan för djurhälsan på just sin gård.

Hur är intresset för kursen?

– Stort! Många har hört av sig och vill veta mer. 

 Vad kommer det att kosta?

– I somras när vi såg omfattningen av torkan så ansökte vi om medel för kompetensutveckling ur landsbygdsprogrammet.  Så det blir en kursavgift på 500 kronor per person, vilket det brukar vara när man får stöd från landsbygdsprogrammet. 

Ett viktigt tips framöver är att alla som jobbar på gården lär sig att fånga upp tidiga signaler på sjunkande produktion eller sviktande djurhälsa för att i ett tidigt stadie kunna korrigera och undvika större problem, tipsar Carolina. 
 

Kurser i djurhälsa efter torkan

Får:

19 januari Skara

26 januari Kristianstad

9 februari Nykvarn

21 februari Lövsta, Gotland

23 februari Umeå

Nöt: 

30 januari Hörby

31 januari Lövsta, Gotland

12 februari Umeå

12 februari Mariefred

13 februari Östersund

13 februari Bollnäs

19 februari Luleå

19 februari Falköping

27 februari Rydaholm

5 mars Linköping

12 mars Karlstad

Vem: Mjölk-, nötkött-, och lammproducenter och deras anställda.

Omfattning: Totalt kommer 400 personer att kunna delta i någon av de 16 kursdagarna. 

Läs mer: http://www.distriktsveterinarerna.se/djurhalsokurs

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 18 januari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste