Solenergi i topp när svenska lantbruk ställer om

När svenska lantbrukare ställer om till en mer klimatvänlig inriktning är solpaneler den populäraste satsningen och nyinvesteringsviljan är hög trots en tuffare ekonomisk situation efter den torra sommaren. Näst populärast är en satsning på bioenergi.

När svenska lantbrukare vill effektivisera sin energianvändning och investera i förnyelsebar el så stor solenergi högst upp på listan. Foto: Thinkstock

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) räknar med att svenska lantbrukares inkomster sjönk med 10 miljarder kronori samband med den torra sommaren 2018. Men denna svåra situation till trots finns det enligt LRF en stor vilja att nyinvestera långsiktigt i fossilfri energi och en ny marknadsanalys visar att sex av tio lantbrukare planerar tekniska förändringar för en effektivare energianvändning på gården. Var tredje tillfrågad lantbrukare uppger att de planerar för investeringar på förnybar energi de närmaste tolv månaderna.

Bred omställning

Taken på lantbrukens ofta stora ekonomibyggnader utgör en bra plattform för solenergi och investeringen anpassas ofta till gårdens årsbehov av el.

– Det är glädjande att lantbruket gör en bred omställning mot hållbara energilösningar, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF, Lantbrukarnas riksförbund i ett pressmeddelande.

Marknadsanalysen som gjordes av företaget Landja visar att intresset för att effektivisera energianvändningen är störst bland företagare under 40 år som äger mer än 50 hektar åkermark och som har fler än 24 djurenheter.

Störst intresse av att investeringa i förnybar energi inom de närmaste tolv månaderna visade lantbrukare i åldern 41–55 med mer än 50 hektar skog. En tidigare undersökning, från februari 2018 visade att tolv procent av lantbruken hade investerat i solenergi.

Hänt mycket

– Det har hänt väldigt mycket bara på två-tre år. Drivkraften är stor för att gå över till fossilfritt, göra sig oberoende av framtida elprishöjningar och känna sig självförsörjande. Idag har en tredjedel av de svenska lantbruken någon typ av produktion av förnybar energi, säger Niklas Bergman, energiexpert på LRF.

Bakom investeringarna ligger faktorer som investeringsstöd, bättre betalt för klimatanpassade produkter och möjligheten att sälja en stor del av den producerade elen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 januari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste