Från exportör till importör

Den torra varma sommaren gav oss den lägsta spannmålsskörden sedan femtiotalet. Och förändrade marknadsbalansen så att Sverige blir en nettoimportör av spannmål, vilket nu även börjar synas i statistiken.

 

Exporten av spannmål från Sverige pågår fortfarande, men volymerna har krympt jämfört med ett normalår. I höst har det varit mer ton som har lastats av båtar i de svenska hamnar än vad som har lastats på.Foto: Mostphotos

Årets spannmålsskörd i Sverige beräknas till 3,2 miljoner ton av Jordbruksverket. Det innebär att vi inte är självförsörjande på spannmål under marknadsåret 2018/2019. Importen kommer att gå till livsmedelsindustrier, foderfabriker och etanoltillverkare. Och importen har kommit igång snabbt under hösten samtidigt som exporten har klingat av.

Vi kan nu i statistiken avläsa förändringen i exportmönster mot tidigare.  Under september oktober är trenden densamma för vete, korn och havre med ökad import och minskad export.

I september förändrades handelsbalansen för vete, korn och havre till att Sverige blivit en nettoimportör av alla tre grödorna samtidigt.Källa: Jordbruksverket/SCB

Nettoimport av havre

Havren står för den största enskilda förändringen i handelsmönster. Sedan början av år 2000 har Sverige bara varit nettoimportör av havre vid två tillfällen. Dels i november 2002 då nettoimporten av havren uppgick till 100 ton, dels december 2014 då nettoimporten av havre landade på 300 ton.

Även om det är havrens handelsmönster som har ändrat sig mest så är det vete som står för störst volym. Under september och oktober importerades det 45 000 respektive 46 000 ton vete till Sverige.

Ökning av majsimporten

Utöver en ökad import av vete, korn och havre så ökar också importen av majs till foderfabrikerna kraftigt.  Under 2017 och första halvan av 2018 har den svenska importen av majs i genomsnitt legat runt 3 000 ton per månad, med stora variationer mellan månaderna.

I september och oktober har det importerats 16 000 ton respektive 12 000 ton majs.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera