Klimatet och lyckan på lagårdsplanen

Vad är framgång för dig i ditt företag? För min egen del mäter jag ibland framgång i hektar höstvete (för livet går väl ut på att odla höstvete?), men framför allt i företagets resultat. Jag sätter i regel likhetstecken mellan lönsamhet och framgång.

Men, att mäta sin prestation i företagets resultat… är det så klokt? Egentligen?

Oavsett om det är klokt eller inte så är det inte konstigt att det är så vi tänker. Ekonomin har ju fördelen att den är lätt att mäta. Vi matas hela tiden med ekonomiska mätningar. Mätningar i hur börsen går, hur den svenska ekonomin utvecklas, hur lönsamheten i jordbruket förändras, och vilka grenar som ökar eller minskar sina marginaler. Vi matas många gånger om dagen med ekonomisk information via ekonomisändningar på radion, ekonominyheter eller via våra mobiler. Vi är därför hårt drillade att styra mot ekonomisk framgång. Robert Kennedy har vid ett tal i slutet av sextiotalet sagt att bruttonationalprodukten, BNP mäter allt. Allt utom det som gör livet värt att leva.

I klimatdebatten finns det strömningar som säger att klimatkrisen är böndernas fel, eller flygets, och naturligtvis politikernas eller kanske åkeriernas fel. Förslagen med lösningar innebär oftast att någon annan skall förändra sin verksamhet, eller att vi alla ska avstå något i våra liv. Kött, flygresor eller andra saker vi använder våra stora ekonomiska resurser till.

Jag har svårt att se att en värld i balans innebär alltför många tvingande åtgärder, förbud och hinder. Inget kommer att stoppa människans strävan efter ytterligare framgång. De politiker som väljer att gå emot människornas vilja blir bortröstade. Även om de vill väl och försöker rädda världen.

Den brittiska tankesmedjan NEF tog för några år sedan fram ett ”Happy planet index” det består av två delar. Del ett utgörs av antalet lyckliga år en nyfödd medborgare kan förvänta sig i ett land. Den andra delen består av vårt ekologiska fotavtryck. I Sverige förväntas en nyfödd medborgare få ett långt och lyckligt liv, men till priset av ett stort ekologiskt fotavtryck. Vi hamnar på plats 61 av 140 länder på listan. Bättre än snittet, men faktiskt bland de tre lägsta i Europa. Man kan säga att listan rankar hur resurseffektivt respektive land förmår att göra sin befolkning lycklig. Vinnarna finns i Latinamerika där människor förmår bli lyckliga med lite påverkan på klimatet. Med dagens sätt att värdera framgång innebär stora ekonomiska resurser nästan per automatik att vår påverkan på klimatet blir större.

I forskning om lycka är det vanligt att komma fram till att ekonomisk framgång inte är särskilt viktig. Istället spelar andra faktorer mycket mer roll. Saker som kontakt med andra människor, ett aktivt liv, nyfikenhet och generositet sägs skapa lycka.

Vad skulle hända om vi började kommunicera andra mål än ekonomiska? Både på ett personligt plan men även i samhället i stort. Svårt skulle många säga. Men omöjligt? Hur skulle penningpolitiken se ut om riksbanken skulle sträva efter att göra medborgarna lyckligare snarare än rikare? Eller om sjukvården strävade efter ett högre lyckoindex i sin verksamhet?

Hur ser dina mål ut i företaget? Förutom förbättrad lönsamhet större areal och fler djur. Kan du sätta andra mål som skulle göra verksamheten bättre och roligare? Går det att hitta förändringar som kan ge dig själv mer tid med andra människor? Möjlighet att ta ledigt, eller att utveckla delar av verksamheten som du tycker är roliga att jobba med? Eller kan du förändra verksamheten så att du kan möta barnen på väg hem från skolbussen oftare?

Vi kommer aldrig sluta sträva efter att få det bättre. Men kanske kan vi ändra vad vi tycker är bättre.

 

Erik Jacobsson
Energifabriken

Artikeln publicerades onsdag den 06 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste