Stramare riktlinjer för kupering i Danmark

Fler grisar ska ha intakta svansar, det tycker den danske miljö- och livsmedelsministern Jakob Ellemann-Jensen, och stramar upp riktlinjerna kring danskarnas svanskupering under 2019. 

 

Svenska grisar föds upp med knorr. I många andra länder kuperas dock svansarna, trots att ett EU-direktiv förbjuder rutinmässig kupering. Men nu ska riktlinjerna för att kupera svansar i just Danmark stramas upp. Foto: Emma Sonesson


I Danmark kuperas 98,5 procent av grisarna. Men den grisföretagare som vill fortsätta med det ska hädanefter dokumentera att det finns behov för det. Reglerna träder i kraft successivt under 2019 och beslutsfattarnas mål är att antalet grisar med intakta svansar ska öka. 

– Det är helt avgörande att vi får alla lantbrukare till att analysera utmaningarna och skriftligt dokumentera hur de hanterar problemen, om det ska lyckas med att få fler grisar med hela svansar, slår miljö- och livsmedelsministern fast, i ett pressmeddelande. 

Potentiellt handelshinder

Danske Svineproducenter skriver i en kommentar att den smärta som är förknippad med svanskupering, inte går att jämföra med de djurvälfärdsproblem som uppstår vid ett svansbitningsutbrott. Föreningens företrädare medger dock att danska grisföretagare trots allt måste förhålla sig till det faktum att rutinmässig kupering inte är tillåtet, och poängterar att det är av högsta vikt att likvärdiga riktlinjer införs i hela EU. 

– Sker inte det, kommer det i praktiken att fungera som ett tekniskt handelshinder för export av danska smågrisar till andra länder i EU, och det kan vi naturligtvis under inga omständigheter acceptera, uttalar föreningens ordförande och direktör gemensamt.
 

Nya riktlinjer kring kupering i Danmark

Från 1 januari 2019: grisuppföraren ska skriftligt dokumentera om det förekommer svansbitning i besättningen.

Från 1 april 2019: grisuppförare som vill kupera ska utarbeta en riskvärdering med tillhörande handlingsplan. 

Från 1 juli 2019: vid försäljning av kuperade smågrisar ansvarar säljaren för att kolla upp att köparen har behov av att köpa just kuperade grisar. 


Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste