Ny betesförmedling i Värmland

Har du mark som behöver betas eller djur som behöver bete? Anmäl dig till Länsstyrelsen i Värmlands betesförmedling.

Satsningen på en betesförmedling ska hjälpa djur- och markägare att hitta varandra för att denna viktiga foderresurs inte ska gå till spillo. Foto: Carolina Wahlberg

Som en del i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker samt hjälpa djurägare att hitta bete har Värmlands länsstyrelse upprättat en betesförmedling. Förmedlingen är även en del i Värmlands arbete för att uppfylla målen i Livsmedelsstrategin.

– Förhoppningen är att vår nya betesförmedling ska underlätta för djur- och markägare att hitta varandra samt att foderresurser på ängs- och betesmarker tas tillvara i högre grad. Inte minst med tanke på hur foderläget ser ut efter förra sommarens torka, säger Sofie Eriksson som arbetar med betesmarker på Länsstyrelsen Värmland, i ett pressmeddelande.

Andelen minskar

Naturliga ängs- och betesmarker är biologiskt värdefulla och bland de mest artrika miljöerna i Sverige. Trots detta minskar andelen av dessa typer av marker, jämfört med år 1927 finns det i dag bara cirka 25 procent av betesmarkerna och 1 procent av ängsmarkerna kvar i Sverige. I Värmland behöver hälften av alla ängs- och betesmarker med särskilt höga värden mer skötsel eller restaurering för att återfå sina naturvärden.

Fakta:

Är du intresserad av vara med i betesförmedlingen? Anmäl dig på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida

Förmedlingen är främst tänkt för bete eller skörd av naturliga ängs- och betesmarker, men alla arealer som går att beta eller skörda är välkomna.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera