Ny betesförmedling i Värmland

Har du mark som behöver betas eller djur som behöver bete? Anmäl dig till Länsstyrelsen i Värmlands betesförmedling.

Satsningen på en betesförmedling ska hjälpa djur- och markägare att hitta varandra för att denna viktiga foderresurs inte ska gå till spillo. Foto: Carolina Wahlberg

Som en del i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker samt hjälpa djurägare att hitta bete har Värmlands länsstyrelse upprättat en betesförmedling. Förmedlingen är även en del i Värmlands arbete för att uppfylla målen i Livsmedelsstrategin.

– Förhoppningen är att vår nya betesförmedling ska underlätta för djur- och markägare att hitta varandra samt att foderresurser på ängs- och betesmarker tas tillvara i högre grad. Inte minst med tanke på hur foderläget ser ut efter förra sommarens torka, säger Sofie Eriksson som arbetar med betesmarker på Länsstyrelsen Värmland, i ett pressmeddelande.

Andelen minskar

Naturliga ängs- och betesmarker är biologiskt värdefulla och bland de mest artrika miljöerna i Sverige. Trots detta minskar andelen av dessa typer av marker, jämfört med år 1927 finns det i dag bara cirka 25 procent av betesmarkerna och 1 procent av ängsmarkerna kvar i Sverige. I Värmland behöver hälften av alla ängs- och betesmarker med särskilt höga värden mer skötsel eller restaurering för att återfå sina naturvärden.

Fakta:

Är du intresserad av vara med i betesförmedlingen? Anmäl dig på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida

Förmedlingen är främst tänkt för bete eller skörd av naturliga ängs- och betesmarker, men alla arealer som går att beta eller skörda är välkomna.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste