Ny betesförmedling i Värmland

Har du mark som behöver betas eller djur som behöver bete? Anmäl dig till Länsstyrelsen i Värmlands betesförmedling.

Satsningen på en betesförmedling ska hjälpa djur- och markägare att hitta varandra för att denna viktiga foderresurs inte ska gå till spillo. Foto: Carolina Wahlberg

Som en del i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker samt hjälpa djurägare att hitta bete har Värmlands länsstyrelse upprättat en betesförmedling. Förmedlingen är även en del i Värmlands arbete för att uppfylla målen i Livsmedelsstrategin.

– Förhoppningen är att vår nya betesförmedling ska underlätta för djur- och markägare att hitta varandra samt att foderresurser på ängs- och betesmarker tas tillvara i högre grad. Inte minst med tanke på hur foderläget ser ut efter förra sommarens torka, säger Sofie Eriksson som arbetar med betesmarker på Länsstyrelsen Värmland, i ett pressmeddelande.

Andelen minskar

Naturliga ängs- och betesmarker är biologiskt värdefulla och bland de mest artrika miljöerna i Sverige. Trots detta minskar andelen av dessa typer av marker, jämfört med år 1927 finns det i dag bara cirka 25 procent av betesmarkerna och 1 procent av ängsmarkerna kvar i Sverige. I Värmland behöver hälften av alla ängs- och betesmarker med särskilt höga värden mer skötsel eller restaurering för att återfå sina naturvärden.

Fakta:

Är du intresserad av vara med i betesförmedlingen? Anmäl dig på Länsstyrelsen i Värmlands hemsida

Förmedlingen är främst tänkt för bete eller skörd av naturliga ängs- och betesmarker, men alla arealer som går att beta eller skörda är välkomna.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera