Vill se svenskt på tallriken

Enligt en ny undersökning från Svenskt Kött anser nio av tio svenskar att det är viktigt att köttet i offentliga måltider är svenskt. Lika många anser även att kommuner och landsting bör köpa in kött som lever upp till de svenska kraven på djurhållning.

En ny undersökning visar starkt stöd för svenskt kött i offentliga måltider. Foto: Svenskt Kött

Svenskt kött har tillsammans med Novus utfört en undersökning för att ta reda på allmänhetens inställning till svenskt kött i offentliga måltider. Drygt 1 000 svenskar svarade på undersökningen och resultatet visar att de flesta tycker det är viktigt att köttet i offentliga måltider är svenskt.

Mindre men svenskt

Av de svarande tyckte 90 procent att det var viktigt att kommuner och landsting serverar svenskt kött även om detta medför att kött inte serveras lika ofta. I dag är upp mot 50 procent av det kött som serveras i skolor, äldreboenden och sjukhus importerat från andra länder med lägre djurskyddskrav än i Sverige. Det är i dag inte tillåtet för kommuner och landsting att ställa krav på att köttet ska komma från Sverige, däremot har man stora möjligheter att ställa krav i linje med kraven på svensk djurhållning som exempelvis att grisarna ska få ha knorren kvar.

Gärna närproducerat

Undersökningen visade även att 80 procent av de svarande ville att köttet skulle vara närproducerat och 70 procent att det skulle vara ekologiskt. 94 procent ansåg att det var viktigt med låg antibiotikaanvändning.

Flera fördelar

Isabel Moretti, vd Svenskt Kött, tror att några av de faktorer som gör att konsumenterna föredrar svenskt kött är att Sverige har hög livsmedelssäkerhet, en av de mest omfattande djurskyddslagstiftningarna samt har lägst användning av antibiotika i EU.

– Konsumenter i Sverige ställer höga krav på det kött som kommuner och landsting köper in till måltider i exempelvis skolor och sjukhus. Att allt mer kött kommer från Sverige gynnar både svenska bönder, den biologiska mångfalden och klimatet, eftersom svenskt kött har förhållandevis låg klimatpåverkan jämfört med importerat kött, säger Isabel Moretti, i ett pressmeddelande. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste