Stora variationer i grovfoderskörden

En utvärdering av analysresultaten för grovfoderskörden 2018 visar på stora variationer i näringsinnehåll mellan olika partier. 

Näringsinnehållet i grovfoderskörden från 2018 varierar stort. Foto: Sofie Logardt

Det är branschföreningen Svenska Djurvårdsprodukter (BSD) som har utvärderat ett hundratal Trikem ABs ÅretsSkörd-analyser för 2018 från hästägare och grovfoderproducenter över hela landet. Värdena har sedan jämförts med SLU:s tabellvärden för grovfoder som kan användas som standardvärden, om man inte vet näringsinnehållet i sitt eget grovfoder, i bland annat vissa foderstatsprogram . 

Analysera mera

Jämfört med tabellvärdena innehåller årets skördar i snitt bara 50 procent Zink, 65 procent Järn och 75 procent koppar. Även innehållet av natrium och kalium var lägre, och låg på 65 respektive 75 procent. Däremot var innehållet av mangan högre. Man såg även stora skillnader i näringsinnehåll mellan analyser från olika grovfoderpartier. Svenska Djurvårdsprodukter säger därför att det är viktigt att man analyserar sitt eget grovfoder för att veta vad det innehåller så att rätt värden kan användas vid beräkning av foderstater. 

Viktigt med balans

Mikroämnen, som exempelvis zink och koppar, som även kallas spårämnen behövs då de är viktiga enzymer eller katalysatorer för olika processer i kroppen. Balansen mellan olika mikroämnen är viktig för kroppens näringsupptag. Detta gör att även om fodret exempelvis innehåller tillräckligt med koppar men har brist på zink kommer detta ge samma effekt som om det vore brist på båda mikroämnena.

Högt sockerinnehåll

Något som inte har minskat är innehållet av socker, där halten har ökat med 17 procent i hö och hela 300 procent i hösilage. Enligt Svenska Djurvårdsprodukter är sockerhalten i hösilage, trots den stora ökningen, i år ungefär densamma som i hö. Framförallt är hästägare oroade över den höga sockerhalter då den anses orsaka bland annat fång.

Noggrann uppföljning

Föreningen har tidigare uppmärksammat sjunkande näringsinnehåll i grovfoderprodukter, och kommer nu påbörja ett arbete för att noggrannare följa utvecklingen gällande näringsinnehåll de kommande åren.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera