Problem med sönderkörda marker

Enligt en ny enkät från LRF uppger var fjärde markägare att de fått skador eller störningar efter terrängfordon så som skotrar och fyrhjulingar.

25 procent av de tillfrågade markägarna har någon gång fått sin mark förstörd på grund av till exempel skoterkörning. Foto: Mostphotos 

Av 6 242 svarande sa 1 576 personer att de drabbats negativt av terrängfordon.

– Enkäten bekräftar den bild vi har från våra medlemmar. Lantbrukare får sina vårbruk försenade och skogsägares trädplanteringar förstörs. Det handlar om miljonbelopp och hundratals arbetstimmar som körs sönder av ren okunskap, säger LRFs äganderättsexpert Ida Nyberg, i ett pressmeddelande.

Få anmälningar

Endast sex procent av de drabbade har dock polisanmält händelsen. En anledning till detta är att man tror att polisen inte prioriterar frågan och att många utredningar snabbt läggs ner. Många kommentarer i enkäten bekräftade också detta.  

Uppdaterad lag

Dagens terrängkörningslag är från 1975. Sedan dess har antalet fordon ökat kraftigt. LRF har därför länge aktivt arbetat efter att få till en modernisering av lagen. Regeringen har nu startat en utredning som ska presenteras i höst.

– Skoter- och fyrhjulingar är en del av livet på landsbygden och skotern är viktig för turistnäringen. Men lagen måste vara tydligare med var man får köra och överträdelserna måste bli rejält kännbara. Vi vill att skoter ska köras på tillåtna leder och i utpekade friåkningsområden eller där markägaren uttryckligen har gett sin tillåtelse. Ska vi nå målen i den nationella livsmedelsstrategin och arbeta för en fossilfri framtid kan vi inte få våra skogar och åkermarker sönderkörda av nöjesåkare, säger Ida Nyberg.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste