Ny testanläggning för bioraffinering

På Naturbruksskolan Sötåsen kommer en ny anläggning för bioraffinering att byggas. Bygget kommer påbörjas under våren 2019 och planen är att anläggningen ska vara klar till första skörden 2020.

På Sötåsens Naturbruksskola ska en ny testanläggning för bioraffinering byggas. Foto: Gullers grupp

Satsningen är en del av ett EU-projekt som syftar till att ta fram en plattform för utveckling av grön bioraffinering.

- Projektet gör det möjligt att bidra till branschens framtid och lantbruksföretagens utveckling mot en hållbar och fossilfri produktion. Det innebär också att våra elever och studenter får tillbringa sin studietid i en innovativ miljö där nya metoder testas och ny kunskap blir till säger Bo Grenabo Tapper, kompetenscentrachef på Naturbruksförvaltningen och projektledare för satsningen, i ett pressmeddelande.

Projektet är ett samarbete mellan Agroväst, Chalmers, Naturbruksförvaltningen, SLU, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Aarhus Universitet och Skive kommune.

Testpilot för förädling

Den nya anläggningen ska vara en del i arbetet med fortsatt utveckling och försök till förädling av grödor.

– Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att arbeta med både utbildning och regional utveckling och genom att vara en del i projektet kan vi bidra till både branschens utveckling och en hållbar framtid och samtidigt ge eleverna och studenterna en möjlighet att ta del av det allra senaste inom området, säger Yvonne Kjell, förvaltningschef för Naturbruksförvaltningen.

Valet föll på Sötåsen

Det finns flera anledningar till att den nya anläggningen kommer byggas just på Sötåsen. Dels finns det redan en biogasanläggning som ska integreras med raffinaderiet. På Sötåsen kan man även utnyttja gårdens befintliga vallodling och testa nya fodermedel i den ekologiska mjölk- och grisproduktionen. Skolan, och Naturbruksförvaltningen, har även stor erfarenhet av denna typ av utvecklingsprojekt och testanläggningar.

– Satsningen innebär samverkan mellan den gröna näringen, akademin och utbildning och det är en viktig del för Västra Götalandsregionens utveckling till en hållbar region inom livsmedel och gröna näringar, säger Ulf Eriksson (C), ordförande för naturbruksstyrelsen.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera