Upp och ner för markpriserna

Det svenska genomsnittspriset på åkermark sjönk under 2018, men det finns regioner där priserna steg. Under förra året minskade prisskillnaden mellan bästa och näst bästa åkermarken.

Fastighetsprisern på åkermark rörde sig åt olika håll under 2018.
Foto: Carolina Wahlberg

Priset för den mest bördiga åkermarken har sjunkit, medan priset för den minst bördiga

åkermarken i norra Sverige, har stigit. Det visar Åkermarksprisrapporten, framtagen av LRF Konsult som har summerat företagets försäljningar av åkermark under 2018.

Riksgenomsnittet för priset på åkermark avseende LRF Konsults förmedlingar på öppna marknaden, sjönk under 2018 med fyra procent till genomsnittspriset 134 000 kr/hektar.

Fortsatt prisnedgång för Skåne

- Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns helt och hållet sunt, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.
Foto: LRF Konsult

Den absolut mest bördiga marken som finns i region 1 ligger i delar av Skåne och

Östergötland har sjunkit sju procent till 324 000 kr per hektar under 2018.

- År 2016 nådde priset för den bästa åkermarken ännu en gång nya toppnivåer. Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns helt och hållet sunt, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Priset på åker i region 1 ligger nu 7 procent under prisnivån som rådde 2016.

Enligt LRF Konsult har marknaden för åkermark fungerat väl under 2018 men prisbilden varierar kraftigt kring medelvärdet. Inte minst gäller detta den mest åtråvärda marken. Tre fjärdedelar av LRF Konsults förmedlade åkerareal av den mest bördiga marken såldes för mellan ca 200 000 kr/ha och 400 000 kr/ha med toppnoteringar över 500 000 kr/ha.

Minskad skillnad mellan region 1 och 2

Den näst mest bördiga marken, region 2, som återfinns i de norra slättbygderna har ökat 5 procent till 208 000 kr/ha.

Dett innebär att på två år så har prisskillnaden mellan jordbruksmark i region 1 och 2 minskat med 58 000 kr/ha.

2016 så värderades jordbruksmark i region 2 till 50 procent av värdet på åkermark i region 1. 2018 så värderas nu åkermarken i region 2 till 64 procent av värdet på åkermarken i region 1.

Högre priser i Norrland

Prisbilden för åkermark i de övriga bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris.

Åkermarken i region 3 har sjunkit 8 procent till 139 000 kr/ha.

Den minst bördiga åkermarken som återfinns i Norrland (region 5, Norrland) har stigit 3 000 kr till 22 000 kr per hektar under 2018.

Befintliga fastighetsägare köper gärna mer åkermark

Statistiken visar också att befintliga fastighetsägare i väldigt stor utsträckning gärna köper mer åkermark. Under 2018 står dessa för hela 91 procent av alla köp.

- Förutom att detta är något slags kvitto på att lantbrukare har en framtidstro och en strategi för tillväxt, är det också så att den lantbrukare som förvärvar mer åkermark har möjlighet att sprida fasta kostnader på en större brukningsenhet. Man får helt enkelt stordriftsfördelar, säger Markus Helin.

LRF Konsults statistik visar också att genomsnittsåldern för köpare av åkermark är 52 år och att säljaren är 67 år. Andelen kvinnor som köper åkermark är fortfarande låg; 19 procent.

Om Åkermarksprisrapporten

Statistiken bygger på de försäljningar som LRF Konsults fastighetsmäklare har förmedlat under 2018. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan t.ex. byggnader och skog.

Prisutveckling per region helåret 2018

Åkermark, kr/ha 2013 2016 2017 2018 Jämfört med före-gående år Jämfört med år 2013
Region 1 308 000 349 000 340 000 324 000 - 7 % + 5 %
Region 2 142 000 175 000 195 000 208 000 + 5 % +47 %
Region 3 111 000 123 000 149 000 139 000 - 8 % + 29 %
Region 4 57 000 71 000 78 000 87 000 + 10 % + 54 %
Region 5, utom Norrland 49 000 54 000 70 000 60 000 - 14 % + 24 %
Region 5, Norrland 18 000 17 000 18 000 22 000 + 16 % + 18 %
Riket, genomsnitt 106 000 125 000 138 000 134 000 + 10 % + 26 %

Källa: LRF Konsult

Grafik: LRF Konsult

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

 

Artikeln publicerades måndag den 18 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste