Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

De olika myndigheterna, som samverkar med den gröna näringen, har hittills saknat tydligt ledarskap i kombination med ett holistiskt arbetssätt. Problemen behöver åtgärdas där de uppstår, samarbetet mellan den gröna näringen och myndigheterna måste förändras och förbättras. Misstänksamhet, en ovilja att samarbeta och föra dialog försvårar livsmedelsstrategins effekt och resultat. Här hjälper inte tillsättande av samordningsgrupper och utredningar, samarbetet måste ske på ett mer konkret plan, i det dagliga arbetet hos myndigheternas utövare som har nära koppling till våra gårdar och livsmedelsföretag.

Ordspråket ”Ingen är profet i sitt eget land” har känts väldigt aktuellt för oss på Svensk Fågel när vi har tagit emot utländska besök från Kina eller som nu senast från det italienska TV-kanalen Rai som gör dokumentärreportage om den europeiska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktion och den låga förbrukningen av antibiotikabehandling i den svenska kycklinguppfödningen. För att kunna förklara har vi behövt visa att djurhälsa, djurvälfärd och biosäkerhet hänger ihop och att det inte är frågan om en quick fix. Det framgångsrika konceptet grundades i det beslut från 1986 som förbjöd tillväxtbefrämjare, på initiativ av den gröna näringen. Det är ett långsiktigt arbete som har skett i nära samarbete mellan myndigheter, forskare och den gröna näringen. För att lyckas har det även varit viktigt att få med konsumenterna, att ge förståelse för att bra kvalitet på mat måste få kosta. 

För att livsmedelsstrategin ska nå de tänkta resultaten är det därför viktigt att den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson uppfyller det tydliga ledarskap och den styrning som behövs för att få till ett effektivt, öppet och konkret samarbete mellan myndigheterna och den gröna näringen. Hon behöver hjälpa våra myndigheter att hitta en arbetsmetod som snabbt och i samarbete med den gröna näringen hittar lösningar när problem uppstår. Myndigheter behöver också hjälpa till när det gäller att berätta och förklara för konsumenterna om den svenska modellen, hur den är baserad på ett helhetstänk som främjar en hållbar livsmedelsproduktion. Här är god djuromsorg en förutsättsättning för att få friska djur som är fria från en rad sjukdomar. 

Ska vi lyckas måste tillit, samförstånd och dialog finnas – viktiga förutsättningar som vår nya landsbygdsminister förhoppningsvis kan tillföra. 
 

Maria Donis

Yrke: Vd för branschorganisationen Svensk Fågel

Viktigaste frågan för branschen 2019: Lönsamhet med gott samvete inom matfågelbranschen.

Foto: Svensk Fågel

 

 

 


Maria Donis

Artikeln publicerades tisdag den 19 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste