2019 bjuder på flera utmaningar

2018 var ett tufft år för de flesta lantbrukare i Sverige. Jag är ändå glad och lite förvånad över den starka vilja vi bönder har att kämpa vidare och se framåt. Ingen stor ökning av gårdar eller endast jordbruksmark som är till salu vittnar om en vilja att fortsätta ute på gårdarna. Investeringsviljan för de flesta finns fortfarande, om än något avvaktande. 

Rikard Hagman är ny odlingskrönikör i Jordbruksaktuellt. Foto: Privat

Fakta: Richard Hagman

Gård: Smörslätt Burs på Gotland
Verksamhet: Ekologisk odling, maskin- och lantbrukstjänster
Areal: 50 hektar
Fokus närmaste tiden: Utöka växtodlingsdelen i företaget
Största utmaningen inför 2019: Försöka lyckas med en ny gröda

I debatten om olönsamhet och stora problem är det lätt att glömma de positiva vindarna som märks av allt mer. Vi ser hur allt fler konsumenter väljer svenska livsmedel och en ökad förståelse märks av för lantbrukets samhällsnytta. Då främst i form av öppna landskap och den sysselsättning som skapas. I ett oroligt Europa börjar även fler och fler inse vikten av att det finns livsmedelsproduktion i det egna landet. Så länge man kan utbyta handel fungerar det globala handelsutbytet väl, men risk för svält utbryter mycket snabbt om kedjan störs. 

Min egen verksamhet inom näringen startade jag för lite mer än tio år sedan genom att hjälpa andra lantbrukare. Min affärsidé gick ut på att kunna hjälpa mindre och medelstora gårdar som inte hade råd att anställa, men värdesätter att kunna leja in en extra resurs när så krävs. Tiden var redan då förbi där till och med bärkraftiga lantbruk, där lantbrukare själva arbetar heltid på gården, kunde ha en eller flera anställda på heltid, eller för den delen ha de flesta maskinerna själva.

Att bidra till att skapa svenska livsmedel med hög kvalité, är något jag tagit med mig till mitt eget deltidsjordbruk. Det svenska lantbruket kan med dagens villkor som ges, endast konkurrera med andra länder genom att lyfta fram hög kvalité och det närodlade produkternas alla fördelar. Konventionellt som ekologiskt. 

På kort och lång sikt finns utmaningar. Vi ser att mängden nederbörd inte fyllt på grundvattenreserverna. Ytterligare en torr sommar vore ödesdigert - en sådan upprepning av 2018 fast något mildare kan dock inte uteslutas om ser till väder och temperaturstatistik.  Här på Gotland är vi visserligen vana vid torra försomrar men som regel kommer nedbörden i juli i form av åskskurar och intensiva nederbördsområden från Polen eller Baltikum. Vi såg mycket litet av det 2018 till skillnad från 2017 då hösten var mycket besvärlig, grödor stod kvar i fälten och höstsådden uteblev till stor del.

På lite längre sikt står det svenska lantbruket för en stor generationsväxling som kan skapa utmaningar. En mycket hög andel lantbrukare är nära pensionsålder och få unga vill eller kan ta vid. Jag som ung och intresserad, fast utan fastighet, har fått lösa detta genom att arrendera. Vidare har en förutsättning varit att snabbt skapa bra samarbeten med andra jordbrukare där vi byter maskintjänster med varandra. Att utöka med mer jordbruksmark är inte det enklaste som nystartad, men jag har framtidstro och tror möjligheterna kommer att finnas för oss som har lust att fortsätta producera livsmedel. Det krävs att vi unga tar vid och förvaltar jorden, för att undvika igenväxta fält eller passivt brukande i framtiden. 

Om ett par månader är vårbruket förhoppningsvis igång. Som Krav-odlare på mullrik jord med högt ogrästryck kommer ogräsharven även fortsättningsvis vara det redskap som avgör skörden i slutändan. Att hinna med helst två ogräsharvningar innan uppkomst av vetet och bönorna är mitt mål. En annan strategi är att alltid låta det gå någon dag mellan varje arbetsmoment för att få bort så mycket ogräs som möjligt innan och i samband med sådd. Jag ser fram emot odlingsåret 2019 och önskar alla mina kollegor runt om i landet lycka till!


Rikard Hagman

 

 

 

Artikeln publicerades fredag den 22 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste