Gräsmarker viktiga på många sätt

Naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden, och nu visar en ny studie att det finns ytterligare minst nio skäl till varför det är viktigt att dessa marker bevaras.

– Vi tycker att gräsmarkerna borde få högre prioritet i planeringen av hur landskapet ska skötas i framtiden. De är en viktig del av jordbrukslandskapet som vi har nytta av på många sätt, säger Jan Bengtsson, professor vid SLU. Foto: Regina Lindborg

Det är forskare från SLU samt Lunds och Stockholms Universitet som har utfört studien. I den har man kartlagt ekosystemtjänster från gräsmarker i Nordeuropa och Sydafrika.

– Vår kartläggning breddar bilden av vad gräsmarkerna gör för oss. Att de har betydelse för biologisk mångfald har uppmärksammats men inte lika många tänker på att de kan motverka klimatförändringar och att de kan bidra till matproduktion på marker som inte kan odlas upp. De behöver både bevaras och skötas så att de kan fortsätta bidra med många olika nyttor till samhället - de är viktiga för att skapa framtidens mångfunktionella jordbrukslandskap, säger professor Jan Bengtsson, SLU, i ett pressmeddelande.

Gemensamma nämnare

Gräsmarkerna i Nordeuropa och Sydafrika skiljer sig åt.

–I Sydafrika är de ett naturligt ekosystem medan våra svenska gräsmarker till stor del är en kulturell produkt som kräver bete, röjning eller andra insatser för att hållas öppna. Men trots skillnaderna finns också många gemensamma nämnare mellan gräsmarkerna i olika delar av världen, berättar Regina Lindborg vid Stockholms Universitet.

Bra för pollinering

Gräsmarker lagrar mycket kol i marken och är därför viktiga för klimatet, de motverkar även erosion eftersom de är täckta av växtlighet året om. Andra fördelar är att gräsmarker binder vatten, vilket minskar risken för översvämning. Studier visar även på bättre pollinering i närheten av gräsmarker, då pollinatörerna trivs på gräsmarker där det finns mycket olika blommor. På dessa marker trivs även insekter, exempelvis jordlöpare, som äter skadeinsekter och bidrar till biologisk bekämpning. I Afrika bidrar även gräsmarker med medicin, då hälften av de traditionella medicinalväxterna som finns i handeln växer på dessa marker.

Läs om alla fördelar med gräsmarker här

 

Tio skäl till att bevara gräsmarker:

  • Vatten
  • Erosionskontroll
  • Klimat
  • Foder
  • Pollinering
  • Växtskydd
  • Medicin
  • Turism, friluftsliv och jakt
  • Kulturarv
  • Biologisk mångfald

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera