Erfarenheter från torkan sökes

Två forskare vid Lunds universitet ska samla in erfarenheter från förra sommarens torka. Detta för att undersöka vilka utmaningar som finns för att klimatanpassa Sveriges jordbruk framöver.

Forskare på Lunds universitet letar efter lantbrukare som vill dela med sig av sina erfarenheter av förra sommarens torka, till ett nytt forskningsprojekt. Foto: Emma Sonesson

Forskarna bakom studien är Tomas Germundsson från Institutionen för kulturgeografi och Sara Brogaard, vid Lund University Centre for Sustainability Studies. De har fått pengar från Formas att under ett år göra fokusgrupper och intervjuer med lantbrukare. Det ska handla om lantbrukare både på ekologiska och konventionella gårdar, hästuppfödare, ridskolor och grönsaksodlare.

– Vi är intresserade av hur olika jordbrukare hanterade torkan. Vad var de största problemen och hur försökte man lösa dem? Vilket stöd fick de av statliga myndigheter? Men vi vill även fråga om vilka reflektioner de gör i dag; vad blev utfallet av sommaren? Och skulle de klara en värmebölja till, säger Tomas Germundsson, i ett pressmeddelande.

Söker erfarenheter

Forskarna söker nu personer som vill delta i studien med sina erfarenheter.

– Det är viktigt att börja prata med folk nu, innan nästa växtsäsong börjar, och man hinner glömma bort vad som hände. Vi vill också prata bönder av olika generationer, eftersom det kan spela stor roll för hur väl rustad man är att hantera torkan, säger Tomas.

Framtida klimatanpassning

I studien ska erfarenheterna analyseras med målet att de ska ligga till grund för framtida forskningsansökningar om klimatanpassning och jordbruk.

– Utifrån vad vi får in tror jag att vi kan få en stor inblick i vad som är barriärer och möjligheter vad gäller klimatanpassning. Frågor vi vill arbeta vidare med handlar om vilken roll individen kan spela, kontra vad staten och myndigheter kan göra, säger Sara Brogaard. 

Om man som lantbrukare vill delge sina erfarenheter ska man kontakta någon av forskarna:

Tomas Germundsson, tomas.germundsson@keg.lu.se, 0733-49 90 83
Sara Brogaard, sara.brogaard@lucsus.lu.se, 0702-73 30 62

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Laglöst agerande hotar kolets kretslopp

Sociala medier i all ära. Verkligen. Men det som sprids där med hjälp av en snabb knapptryckning – ja, ibland blir man ju faktiskt orolig på riktigt. Jag undrar ofta om källkritik är någonting som försvinner så fort man läser något på internet, som kan vara skrivet av vem som helst, när som helst och framförallt med vilken skev agenda som helst. Bilder, filmer och påståenden delas hej vilt utan minsta tvekan över sanningshalten. För allting som någon annat har delat är ju sant, eller hur? 

Kommentera