När går första leveransen svenskt kött till Kina?

I många år har myndigheter och branschen jobbat för godkännande för export av kött till Kina. Här står vi nu fortfarande 2019 med långa slaktköer, överstående grisar och låg lönsamhet.

Det måste finnas alternativ avsättning för produkten för att primär­ledet, lantbrukarna ska kunna vinna någon marginal från den starka handeln och livsmedelsindustrin. Alternativ avsättning får vi först när vi får ordning på livsmedelsexporten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lät den svenska kronan falla kraftigt under förra mandatperioden. Till exempel föll den svenska kronan drygt 25 procent mot amerikanska dollarn. Den här mandatperioden börjar likadant. Det är klassisk svensk dopning av exportindustrin. Likväl får svenskt jordbruk inte fart på exporten.

Kronförsvagningen slår hårt på kostnadssidan, men vi får inte nytta av den i form av export av kött. Istället är trycket av billigt importkött, producerat på ett sätt som är otillåtet i Sverige, konstant högt.

Det är otaliga kinesiska delegationer som vallats runt på gårdar och anläggningar i Sverige genom åren. Likväl kommer vi inte i mål. Det är ett stort misslyckande, som drabbar de svenska lantbrukarna hårt.

Det är dags att fråga sig om vi vet vad vi gör i godkännandeprocessen. Satsar vi nog på den och på övriga exportfrämjande åtgärder?  Lär vi mer upp kineser eller närmar vi oss ett verkligt exportgodkännande? Det är hög tid för en haverikommission. Varför misslyckas vi så monumentalt med export av svenskt kött? Framför allt, vad gör vi åt det?

Men vem ska driva haverikommissionen? Vem vill tillstå misslyckandet och att kriskommissionen ens behövs? Här ser jag en organisatorisk svaghet, som mycket väl kan vara en del av förklaringen till varför vi inte når framgång.

Jordbrukets organisationer är för duktiga på att klappa sig själva på axeln och påtala hur mycket sämre det hade varit ifall de inte hade gjort ett så fantastiskt arbete. Men nära skjuter ingen hare och försämringar betalar inga räkningar, ens om försämringarna var för sig är små. Myndigheter och politiker behöver känna press för att prioritera våra frågor. Hur hård är den pressen när vi berömmer oss själva för att försämringarna inte är större?

Att gömma sig bakom väntan på Livsmedelsstrategin och sen bakom lycka över att den finns, duger inte. Det är bara resultat som räknas.

2015:

– Vi har arbetat under flera års tid för att få nödvändiga tillstånd för att kunna exportera såväl fläsk som fågel, säger Magnus Nikkarinen, kansliråd vid Näringsdepartementet. Källa: SR.

2017:

– Det här är ett fantastiskt genombrott. Vår ambitiösa satsning på kvalitet, djuromsorg och låg antibiotikaanvändning imponerar på de kinesiska myndigheterna och importföretagen, kommenterar LRF:s vd Anders Källström saken. Källa: Jordbruksaktuellt

Februari 2019:

För närvarande har Sverige endast godkännande för mjölk- och fiskprodukter där varje anläggning måste registreras i Kina för export. Export av övriga livsmedel som gris-, nöt, lamm-, vilt- och fjäderfäprodukter samt honung till Kina är inte tillåten av de kinesiska myndigheterna.

Källa: Livsmedelsverket.

Utvecklingen måste vändas nu! Att ha tappat så mycket produktion och ha så dålig lönsamhet trots kraftig valutadopning, måste benämnas för vad det är: ett haveri.
 

Stefan Ljungdahl

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste