Har du energi?

Årets första faktura från min elleverantör till gården har slagit ner. Ni kanske tycker det är ett konstigt ordval men uttrycket känns relevant snarare än att den landat som en e-faktura i internetbanken. Den månadsvisa uppföljningen visar att det är en marginell förändring i förbrukningen jämfört med samma tidpunkt föregående år. Men elmarknaden har annorlunda förutsättningar i år jämfört med 2018. 

Under januari var snittspottpriset cirka 55 öre/kWh, drygt 70 procent högre än samma period förra året och det högsta priset sedan 2011. Orsaken finns i sommarens torra väder som medfört att vattenmagasinen har ett underskott och att det under januari i år varit cirka fem grader ­kallare jämfört med förra året. Det har heller inte blåst lika mycket som normalt i delar av landet vilket påverkat vindkraftsproduktionen liksom att den svaga kronan har spelat in då elen handlas i euro.  Kärnkraften har dock under perioden haft nästintill fullt kapacitetsutnyttjande. Hur kan du som företagare påverka din elkostnad i framtiden när elanvändningen i samhället ökar?

Möjligheten att förändra sin elkostnad kan ske på flera sätt. Ständig översyn av sina elavtal, finns det möjlighet att producera egen el och hur kan förbrukningen förändras. För det sistnämnda skriver Energimyndigheten på sin hemsida om den kartläggning som gjordes på travanläggningen i Wången förra året där man behövde sänka uppvärmningskostnaden. Wången valde att ansöka om stödet Miljöstudier via Energimyndigheten för att analysera problemet och se vilka investeringar som kunde effektivisera elförbrukningen på bästa sätt. Analysen bekostades till 70 procent av Energimyndigheten och utredningen visade på möjligheter för företaget att sänka sin elförbrukning med 20 procent. 

Att producera sin egen el genom till exempel solceller kräver investeringar i företaget. I Sverige har dock solcellskapaciteten fördubblats varje år under de senaste åren och tekniken gör anläggningarna allt mer effektiva. Frågor man kan fundera på är om solcellerna ska ligga på tak eller om lite åkermark ska ”offras”. Det finns fördelar med båda men när det kommer till byggkostnad och framtida underhåll kan det senare alternativet vara lockande.  

Och till sist en myt som behöver slås sönder. Det kostar inte mer att tända och släcka lampan jämfört med att låta den vara tänd. Det är en gammal myt från tiden då lysrören hade en glimtändare som inte tålde att tändas och släckas i samma utsträckning som dagens lysrör. Så varför inte installera rörelsesensorer som tänder när det behövs? Vill du se fler exempel på tips och myter så hittar du dessa på Vattenfalls hemsida. 

Har du energi att ta beslut om förändring?

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

 

Artikeln publicerades torsdag den 28 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste