Förbrukningen av griskött ökar

2018 blev ett avbrott för grisköttets nedåtgående trend. Både produktion och förbrukningen ökade under året.

Både förbrukningen av svenskt griskött och produktionen av grisar i Sverige ökade under 2018. Samtidigt minskade importen och den totala andelen svenskt kött ökade.
Foto: Carolina Wahlberg

Sedan 2013 har den totala förbrukningen av griskött minskat i Sverige. Men 2018 ökade den totala svenska förbrukningen av griskött med 0,3 procent till 329 900 ton griskött.

2018 inleddes med fortsatt minskning av förbrukningen under det första kvartalet med en nedgång på 2,8 procent, jämfört med samma period förra året.

Under de resterande tre kvartalen vände nedgången, under kvartal två ökade förbrukningen av griskött med 1,9 procent jämfört med samma period 2017. Och kvartal tre ökade konsumtionen med 0,5 procent. För att avslutningsvis under kvartal fyra öka med 1,6 procent.

Produktionen av griskött ökade med 3,8 procent och den svenska marknadsandelen steg till 75,7 procent.

Minskning för matfågel

För första gången sedan 2009 minskar förbrukningen av matfågel i Sverige enligt Jordbruksverkets marknadsbalans. Utvecklingen under året liknar förbrukningen av griskött. Första kvartalet var sämst med en volymminskning på 9,2 procent jämfört med föregående år, vilket av branschen förklaras som en effekt av lager från föregående år.

Under de tre övriga kvartalen har sedan försäljningen återhämtat sig och minskat nedgången för att i fjärde kvartalet visa en ökning jämfört med samma period 2017.  För helåret visar ändå förbrukningen av matfågel i Jordbruksverkets marknadsbalans en nedgång på 3,9 procent till 225 000 ton.

Under 2018 så minskade produktionen av matfågel i Sverige med 1,5 procent. Jordbruksverket skriver i en kommentar att minskningen kommer efter en lång period av konstanta ökningar och dessutom påverkades kläckningen av kycklingar negativt av den extrema sommarvärmen.

Den svenska marknadsandelen för matfågel steg till 69,7 procent.

Fortsatt minskning för nöt

Volymutvecklingen för nötköttet skiljer sig från matfågel och griskött genom att nedgången är ganska konstant för året oavsett kvartal, en nedgång mellan 0,6-0,8 procent. Tills fjärde kvartalet då förbrukningen föll 3 procent jämfört med samma period 2017.

Förbrukningen av nötkött under 2018 blev 244 100 ton. Samma nivå som konsumerades 2012, men nu är vi 600 000 mer invånare i Sverige.

Produktionen av nötkött under 2018 har ökat med 3,6 procent. Och den svenska marknadsandelen har stigit till 56,1 procent.

Minskad förbrukning av lamm

Den svenska förbrukningen av lammkött minskad med 1,1 procent under 2018 till 18 490 ton.

Samtidigt steg produktionen med 6,5 procent till 5 600 ton. Det medför att det svenska lammköttets blygsamma marknadsandel ökar rejält till 30,3 procent.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste