Subventionerad rådgivning i torkans spår

Tack vare pengar från Landsbygds­programmet kommer Distriktsveterinärerna under sex månader erbjuda djurhälsorådgivning för produktionsdjur till ett rabatterat pris.

 

– Att fånga signalerna tidigt är en nyckel för att få till en störningsfri produktion, och det blir särskilt viktigt under utmanande förhållanden som vi har i år, säger Carolina Pettersson, affärsområdeschef produktionsdjur på Distriktsveterinärerna.

Du som djurägare betalar endast 30 procent av priset, vilket motsvarar 330 kronor plus moms per timme. Resten betalas av Landsbygdsprogrammet. 

– Rabatten gäller djurhälsorådgivning, så det är inte för exempelvis akutsjukvård eller kontrollbesök, och sen tillkommer kostnaden för exempelvis resor och material, säger Carolina Pettersson, affärsområdeschef produktionsdjur på Distriktsveterinärerna.

Anpassas till varje gård

Det subventionerade priset gäller under perioden 1 februari till 31 juli, och upp till 9 timmar per gård. Rådgivningen finns tillgänglig i hela landet och för alla produktionsdjur.

– Rådgivningen anpassas efter gårdens behov. Men vi har även några områden vi kommer lyfta lite extra, för nötkreatur är det kalvar, juverhälsa samt sjukdomar som är relaterade till utfodring. För gris är det bland annat vaccinering och en säker avvänjning.  

Bra förutsättningar

Vill du boka in rådgivning hör du av dig till din lokala Distrikts­veterinär­mottagning eller prata med din besättningsveterinär.

– Det känns jättebra att kunna erbjuda det här nu när många har en tuff säsong. Vår förhoppning är att lantbrukare ska ta chansen och sätta fokus på de djurhälsoutmaningar som man har på gårdarna. Vi siktar på att kunna starta nästa säsong med bra förutsättningar och friska djur, avslutar Carolina.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera