Storleken har inte alltid betydelse!

Vi vet alla att möjligheterna att skapa uthållig lönsamhet i lantbruket i dag är ganska svårt. Så är det inte enbart i Sverige utan även internationellt. Det kanske inte direkt är en tröst men visar ändå på svårigheterna med att driva ett lantbruksföretag i dag. Svängningarna på marknaden, politiska beslut, klimatet, med mera får stor påverkan vilket skapar svängningarna mellan åren. Hur gör man då för att bli långsiktigt lönsam? 


Om vi börjar med begreppet långsiktigt lönsam så menar jag i detta fall en återkommande lönsamhet som gör att företagaren känner sig trygg i sin verksamhet och varje år får ett positivt resultat som räcker till egen lön och återinvesteringar. 

Hur åstadkommer man då detta? Det är naturligtvis inte enkelt att svara på men en faktor är att inte vara för fokuserad på yttre omständigheter, det vill säga det du inte kan påverka. Fokusera istället på det du kan påverka. Efter ett år som 2018 kan det naturligtvis vara lite otaktiskt att påstå att man inte ska påverkas av yttre faktorer. Men det jag vill trycka på här är möjligheterna till att dra lärdom av den erfarenheten och ändra i sitt företag så att man kan minska effekterna av detta i framtiden.  Stora yttre störningar kommer att hända igen!

Jag har under de år jag jobbat med affärsutveckling och företagsledning märkt att ofta finns det en övertro till att det är storleken på verksamheten som är framgångsfaktorn. Naturligtvis finns det ofta storleksfördelar men det är definitivt inte alltid så. Det finns aldrig något enkelt svar på hur man ska göra men ett förslag på arbetssätt är att följa denna trestegsmodell: 

  1. Grunden för allt är ordning och reda. Du måste veta var du är i dag och varför du är där (nyckeltal, uppföljning, en tydlig process, med mera) som gör att du vet ”sanningen” om din verksamhet. Om du inte vet det hur ska du då veta om det blir bättre av att göra en förändring?
  2. Skapa lönsamhet i befintlig verksamhet. Fortsätt att arbeta med dina processer och förändra produktion och affärer till det bättre. Om du inte kan få en lönsam verksamhet med en mindre omfattning så kommer det troligtvis inte bli enklare att få lönsamhet om verksamheten blir större.
  3. Expandera först när du har koll på verksamheten och ser att den är lönsam. Om man inte är lönsam eller har bra uppföljning och kontroll innan man expanderar är risken stor att ”fallet bara blir än större”. 

Genom att jobba i denna ordning så ökar chanserna för att bli lönsam och dessutom vara långsiktigt lönsam. 

Hur kan jag veta att detta alltid funkar? Det kan jag naturligtvis inte, men den lärdom jag har dragit av de år jag arbetat med företagsutveckling samt efter att ha tagit del av andras erfarenheter så känner jag mig trygg i mitt resonemang. Detta är ett av de bästa sätten att öka lönsamheten i sitt företag.
 

Christoffer Anderson

Yrke: Affärs- och Företagsutvecklare på Fyrklövern

Viktigaste frågan för branschen 2019? Likviditet efter förra årets torka.

 

Christoffer Anderson
Fyrklövern

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste