Risk för ökad kemikalieanvändning i sockerbetsodling

På grund av överklagande blir svenskt sockerbetsfrö i år betat med Force. Betodlarna befarar ökade kostnader och högre pesticidanvändning.

Nordic Sugar och Betodlarna har beslutat att beställa betfrön betade med Force 20 CS. Foto: Carolina Wahlberg

Till följd av de utdragna förhandlingarna kring dispensen för betningsmedlet Gaucho WS 70 har Nordic Sugar tillsammans med Betodlarna beslutat att beställa sockerbetsfrö som istället är betat med Force 20 CS. Detta för att svenska betodlare ska kunna få tillgång till utsäde i tid till sådden.  

Betodlarna befarar att användningen av Force 20 CS kan leda till ökad användning av andra växtskyddsmedel. I ansökan om dispens till Kemikalieinspektionen skrev Betodlarna:

"Istället för att beta sockerbetsutsäde med Gaucho skulle det gå att beta med Force 20 CS, som är en pyretroid. Effekten av Force 20 CS har visat sig vara begränsad vid kraftiga angrepp av exempelvis lilla betbaggen och trips. Produkten ger inget effektivt skydd mot insekter som angriper på bladverket efter uppkomst (BBCH 9). Vid problem efter uppkomst kan man bredspruta med Beta-Baythroid SC 25 eller Fastac 50 (BBCH 10-39), som båda är pyretroider. Beta-Baythroid SC 25 och Fastac 50 är godkända att användas högst två gånger per säsong i sockerbetor. En svaghet med pyretroider är att de kräver direktträff på insekten, vilket gör att effekten blir kortvarig och en upprepad bekämpning ofta blir nödvändig. Dessutom är bredsprutning med pyretroid inte selektiv, utan dödar även nyttoinsekter i fältet. Det finns också uppgifter från andra europeiska länder, t ex Danmark, om att pyretroidresistens finns utvecklad i insektsarter som angriper sockerbetor."

Priset för det Forcebetade fröet förväntas vara detsamma som för de frön som är betade med Gaucho. Alla odlare som har beställt frö som är betat med Gaucho måste dock bekräfta sin nya fröorder under Mina Sidor, skriver Nordic Sugar. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste