Jordbruksverkets IT-system ett återkommande problem

Enligt Ekonomistyrningsverket, ESV, är Jordbruksverkets bristfälliga IT-system ett återkommande problem för utbetalningarna av EU-stöd i Sverige.  

Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV, säger att Ekonomistyrningsverket under flera år uppmärksammat brister i Jordbruksverkets dataprogram. Foto: Erik Cronberg/Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket, ESV, gör årligen en revision om hur utbetalningen av EU-stöd hanteras i Sverige. Årets revision visar att stödutbetalningarna i landet över lag fungerar bra, alla myndigheter har en felprocent under två procent, men att hanteringen hos några myndigheter behöver förbättras. Däribland hos Jordbruksverket.

– Det tydligaste är att Jordbruksverkets IT-system inte fungerar tillräckligt bra för att säkra myndighetens utbetalningar till mottagarna inom jordbrukarstöden. ESV har uppmärksammat problemet under flera år och jag tycker att det är bekymmersamt att det kvarstår, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV, i ett pressmeddelande. 

Olika granskningar

Drygt 12 miljarder kronor betalas varje år ut av svenska myndigheter i EU-stöd. EU-kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna, men Sverige som medlemsland är ansvarigt för att utbetalningarna sker som de ska. Det är även EU-kommissionen som bestämmer vad ESV:s granskning ska omfatta och hur de ska granska Jordbruksverkets kontroller.

– Vi gör systemrevisioner på bland annat IT-systemen men också på hur myndigheterna handlägger och deras processer för utbetalning av pengar. Under året som gick granskade vi bland annat delar av IT-systemen med perspektiv på att myndigheten ska ha bra statistik på resultatet av sina kontroller som de genomför, då såg vi att det fanns brister hos Jordbruksverket, säger Ulrika till Jordbruksaktuellt och fortsätter:

– Bristerna i Jordbruksverkets datasystem har också märkts tidigare då de inte har kunnat leverera den information vi behöver för vårt uppdrag.

Utvecklat systemet

Jordbruksverket har tagit del av revisionsrapporten från ESV.

– Jordbruksverket har svarat och tagit upp hur de ska hantera dessa brister. De har handlingsplaner, och säger att en del av systemet inom kort ska utvecklas och vara funktionellt. Vi kommer även under året att göra en uppföljning av vår granskning, säger Ulrika.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste