Inget torkstöd till vallodling

Jordbruksverket justerar sitt förslag till torkstöd och tar bort vallodlingen. Istället ska de pengar gå direkt till nötkreatur, får och getter.

Foto: Carolina Wahlberg

Jordbruksverket föreslår att det stöd till arealer för vall och grönfoder som man hade med i sitt

förslag till torkstöd istället ersätts av ett riktat stöd till nötkreatur, får och getter.

Jordbruksverket beräknar att 87 miljoner kronor kommer att betalas ut till vallarealer där de vid en fördjupad analys i dagsläget inte kan belägga ett inkomstbortfall. Det beror på att de arealer som avses till stordel utgör grovfoder för avsalu där priserna stigit och i genomsnitt kompenserar inkomstbortfallet.

Vall till avsalu kompenseras av högre pris

Den totala vallarealen i Sverige är 1 050 000 hektar. Enligt Jordbruksverket används 745 000 hektar inom mjölk-nötkötts-och lammproduktionen. Av den återstående vallarealen bedömer man att 237 000 hektar går till grovfoder för avsalu.

Enligt skördestatistiken var skördebortfallet för vallodlingen 20 procent 2018 jämfört med femårssnittet.  En nedgång som skulle kompenseras av att priset på grovfoder till häst gick från ett normalpris mellan 2-3,50 kr/kg torr vara till 3-7 kr/kg torr vara under  2018.

Stöd till nöt, får och getter

Utifrån att vallodling för avsalu har kompenserats av högre priser anser Jordbruksverket att det totala stödbeloppet som fördelats till vall och grönfoder i det tidigare förslaget istället riktas direkt till nötkreatur,får och get.

Vilket skulle innebära ett stöd om 298 kronor per nötkreatur samt 43 kronor per får eller get.

Enligt Jordbruksverket kommer förändringen innebära att administrationskostnaden ökar med cirka 0,5 miljoner kronor. Andelen företag som får stödet utbetalt vid halvårsskiftet kommer att minska, men de bedömer att minskningen blir begränsad. De som inte får stödet utbetalt i halvårsskiftet beräknas få det i september.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste