Mer tid för att ta fram ny odlingsteknik

Ett snabbt beslut om totalförbud mot betningsmedlet Gaucho WS 70 och inga tillräckligt effektiva alternativ gjorde att Betodlarna bestämde sig för att ansöka om dispens från Kemikalieinspektionen. 

 

Efter att växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 förbjöds ansökte Betodlarna om dispens för användning vilket godkändes av Kemikalieinspektionen. Dispensen har sedan överklagats av Biodlarna och Naturskyddsföreningen eftersom man anser att medlet är skadligt för pollinatörer.Foto: mostphotos


Kemikalieinspektionen valde att ge dispens för perioden 15 februari till 15 juni. Dock överklagades beslutet och Mark- och Miljödomstolen i Nacka tingsrätt har valt att tillfälligt stoppat dispensen i väntan på slutgiltig dom.

– Vi har mottagit beslutet från domstolen och vi arbetar vidare med det, något mer kan jag inte säga i dagsläget, säger Anders Lindkvist, Generalsekreterare Betodlarna. 

– Innan vi hade det här Gauchobetningsmedlet att tillgå så behövde vi göra insatser mot skadeinsekter de allra flesta åren, vilket vi har sluppit när vi har haft detta medel att tillgå, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare Betodlarna. Foto: Betodlarna

Tid att hitta alternativ

Betodlarna ansökte om dispensen för att få tid att hitta alternativa odlingssätt. 

– Beslutet om ett totalförbud kom snabbt, så vi anser att vi behöver mer tid för att undersöka hur odlingstekniken ska se ut när det här betningsmedlet en gång för alla är borta. Förhoppningsvis kommer vi de kommande åren få tillgång till insekticider för sprutning efter uppkomst, som på ett bättre sätt än i dag skonar nyttoinsekter, säger Anders.

Goda resultat

Att det blev en ansökan om dispens av just växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 beror på medlet länge har använts i Sverige med goda resultat. 

– Det är ett medel som vi har använt i nästan 20 år. Medlet har hjälpt oss att skydda mot skadeinsekter utan att vi har behövt ge oss ut med insektssprutan och riskerat att inte bara ta skadeinsekterna utan även nyttoinsekterna, säger han.

Sämre skydd

Det finns ett alternativ till Gaucho WS 70, men det skyddar inte mot insektsangrepp ovan jord. 

– Vi har ett alternativ som innebär lite svagare men ändå hyfsat skydd mot insekter som finns under jorden, men det har ingen som helst effekt mot allt som angriper ovan jord. Så det alternativet innebär lite större osäkerhet i odlingen, ökade odlingskostnader och en större total påverkan på omgivningen eftersom vi tvingas spruta mot skadeinsekter vilket vi inte har behövt tidigare.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste