Dispensen uppfyller alla villkor

Kemikalieinspektionen valde i december att godkänna ansökan från Betodlarna då man ansåg att ansökan uppfyllde alla villkor för att dispens ska ges.

 

– Vi hävdar att vårt beslut om dispens är korrekt och att villkoren för att ge en dispens är uppfyllda, säger Agneta Westerberg, avdelningschef för Tillstånd och Upplysning på Kemikalieinspektionen. Foto: Mattias Elander Forsgren


– Vi har prövat den ansökan som kom in från Betodlarna och vi anser att de villkor som finns för att ge dispens är uppfyllda. Det handlar om att det finns en risk för odlingen den här säsongen om de inte får använda de här betade sockerbetsfröna, säger Agneta Westerberg, avdelningschef för Tillstånd och Upplysning på Kemikalieinspektionen. 

Går inte upp i blom

Dispensen har överklagats av Biodlarna och Naturskyddsföreningen eftersom de anser att produkten är skadlig för pollinatörer. 

– Kemikalie­inspek­tionen har bedömt att risken vid användning är väldigt liten. Eftersom sockerbetor inte går upp i blom innan de skördas har vi bedömt att bin och andra pollinerande insekter inte lockas till sockerbetsodlingen. 

Bedömningen baseras bland annat på den riskbedömning som gjordes när produkten först godkändes.

– Slutsatsen från den riskbedömningen var att det inte är oacceptabla effekter för miljön. Mycket handlar om hur man använder produkten. I det här fallet är det betade frön, där medlet går in i växten medan den växer, så vi bedömer risken som väldigt liten. Det är även gemensamt prövat av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, säger Agneta.

Hitta alternativ

Kemikalieinspektionen vill även ge Betodlarna tid att hitta nya odlingssätt. 

– Betodlarna håller på att göra undersökningar och kolla på vad de har för alternativ, och vi ansåg när vi prövade dispensen att de måste få den här säsongen på sig att kunna hitta alternativa växtskyddsstrategier. 

Inlämnade i tid

Trots att det tog upp mot två månader innan beslutet om dispens överklagades anser Kemikalieinspektionen att de kom in i tid. 

– Man får göra en bedömning av när dessa organisationer fick ta del av beslutet, och det behöver inte vara samtidigt som den som sökte fick beslutet. Vi har bedömt att överklagan kom in inom rätt tid eftersom vi inte har någon uppfattning om när organisationerna fick ta del av beslutet. 

Finns restriktioner

Dispensen innehåller vissa restriktioner.

– Ett villkor är att man inte får odla blommande grödor som attraherar pollinatörer på samma fält året efter man använt de betade fröna. Du får odla gräs, de går också upp i blom, men vi bedömer inte att gräsblomning är attraktivt för pollinerande insekter.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 15 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste