Behov av andra växtskyddsmedel

Enligt Nils Yngveson från KWS Scandinavia är ökade kostnader, mindre skördar och mer besprutning med andra växtskyddsmedel risker som ett förbud mot betningsmedlet Gaucho WS 70 medför. 

 

Användning av betningsmedlet Gaucho WS 70 förbjöds av EU-kommissionen under 2018 eftersom det innehåller neonikotinoiden imidakloprid.
Foto: Carolina Wahlberg


Enligt Nils håller KWS redan nu på att undersöka olika lösningar om det slutgiltiga beslutet blir att dispensen dras in. Det finns en risk att redan producerat utsäde kommer att behöva destrueras och ersättas med nytt utsäde. Den här processen kommer dock ta tid och innebära extra kostnader.  

– Ett förbud kommer innebära att det blir extra kostnader, skördeförluster och miljön kommer definitivt inte att må bättre, säger Nils Yngveson från KWS Scandinavia.
 Foto: KWS Scandinavia 

Behövs inom kort

En tidig vår skulle sådden kunna vara igång.

– Som det ser ut skulle man kunna dra igång inom någon vecka på lättare jordar, vi har en osedvanligt torr och varm februari bakom oss, men finns det inga frön så går det inte. 

Andra växtskyddsmedel

Enligt Nils kommer ett förbud mot betningsmedlet troligtvis leda till att andra växtskyddsmedel kommer behöva användas istället. 

– Det kommer leda till att det blir mer behandlingar med medel som man måste spruta ut, och som mer eller mindre skoningslöst slår ihjäl det mesta i insektsväg. Man byter ut ett medel mot två andra som får användas två gånger vardera, det är trots allt betydligt mer elegant att lägga ett insektsskydd på betfröet. Då kontaminerar man inget runt omkring, utan det ligger på betfröet och följer med i plantan. Alternativen är inte roligare, utan tvärtom.

Problem med löss

I sockerbetor finns även risk för löss under sommarhalv­året, vilket betningsmedlet tidigare har skyddat mot. 

– Vi har i stort sett inte sett av några löss de senaste 20 åren, vilket är väldigt fördelaktigt. De produkter som i dag är godkända i Sverige för att skydda mot löss i sockerbetor fungerar halvbra, och det finns även löss som vi inte har något fungerande växtskyddsmedel emot. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 16 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste