”Giftigt för alla pollinerande insekter”

Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlarna, har överklagat dispensen mot växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. 

 

Biodlarna har överklagat Kemikalieinspektionens beslut om dispens eftersom de anser att medlet är giftigt för pollinatörer och medför risker för den svenska biodlingen.Foto: mostphotos


Enligt Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund, är anledningen till överklagan att medlet är mycket giftigt för alla pollinerande insekter och därmed även skadligt för biodlingen i Sverige.

– Det är ett fruktansvärt giftigt preparat för våra honungsbin, det är ett medel som dödar våra bisamhällen. Vi överklagar för vi måste ta till vara på våra husdjur och våra biodlares rätt och möjligheter att bedriva en bra biodling. Det är vårt uppdrag, säger Monica Selling och fortsätter:  

– Vi är 14 000 biodlare i Sverige som producerar tre och ett halvt ton honung, och vi producerar i dag bara hälften av det som konsumeras i landet. Vi strävar efter att bli fler biodlare i landet, inte bara för att öka honungsproduktionen utan också för att främja pollinering av grödorna. Det förutsätter en giftfri miljö. 

Biodlarna yrkade även på inhibition, alltså att dispensen ska dras in i väntan på slutgiltig dom, vilket antogs av domstolen. 

– Vi är tacksamma för det beslutet, dock har Mark- och miljödomstolens beslut om inhibition överklagats. Men vi tänker fortsätta kämpa för att det ska gälla. 

Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund, vill se ett totalförbud mot växtskyddsmedlet Gaucho WS 70.. Foto: Mia Karlsvärd

Sprids i miljön

Monica menar att medlet är skadligt trots att bina inte dras direkt till sockerbetorna. 

– Våra bin, även om de inte besöker sockerbetor, hämtar foder från alla växter i närheten. Medlet hamnar inte bara i sockerbetan utan även runt omkring, det kan finnas i exempelvis dräneringsvatten från sockerbetsodlingar som sedan hamnar i våra vattendrag.

Betningsmedlet har förbjudits eftersom det innehåller neonikotinoider. 

– Den neonikotinoid som finns i Gaucho WS 70 heter imidakloprid. Det är ett så kallat bredspektrumverkande medel vilket innebär att väldigt små mängder är jättegiftiga för alla flygande, krypande och vattenlevande organismer. Vi har nolltolerans mot sådana här medel i Biodlarna, säger Monica.  

Inte tillgång till beslut

Att överklagan drog ut på tiden beror enligt Monica på att Biodlarna inte hade chansen att ta del av beslutet tidigare.

– Vi och Naturskydds­föreningen överklagade omgående när vi läste om beslutet. Vi hade önskat att vi hade haft lite mer tid på oss men nu godtogs ju vår överklagan vilket är huvudsaken. 

Minskning av insekter

Enligt Monica har Biodlarna även tidigare arbetat för ett förbud mot dessa typer av växtskyddsmedel. 

– Det sprids väldigt mycket kemikalier i vår närmiljö. För inte så länge sen kom det en undersökning gjord av flera utomeuropeiska forskare som fastställde att det storskaliga jordbruket är huvudorsaken till att vi har så stor nedgång på insekter i världen. Det finns även studier som visar att nedgången av insekter går väldigt fort, och smärtgränsen är snart nådd. Insekterna är basen för vår livsmedelsproduktion och pollineringen är helt avgörande. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 16 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste