Rätt dos på rätt plats

Med hjälp av drönare ska man i ett projekt från Agroväst anpassa bekämpningen av ogräs i stråsäd efter behoven och variationer över fälten.

 

Med hjälp av drönare ska man fota av fälten och ogräsen för att sedan ta fram en styrfil för att variera dosen av växtskyddsmedel över åkern. Foto: Carolina Wahlberg


Platsspecifik ogräsbekämpning är ett projekt som drivs av Agroväst tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, Solvi, Hushållningssällskapet Skaraborg, RISE, Naturbruksförvaltningen, Dataväxt och Drönarbolaget Bankert.

– Bakgrunden till det här projektet är ett tio år gammalt försök där man tog bilder med en kamera som satt på en fyrhjuling. Med hjälp av bilderna fick man fram variationen av ogräs på fältet och kunde göra en bedömning av hur stor dos växtskyddsmedel som behövdes. Resultatet var att man kunde sänka dosen väldigt mycket, total sett på fältet, när man anpassade dosen efter förekomsten på fälten, berättar Per-Erik Larsson, lärare på Uddetorp och en av dem som ska jobba praktiskt med projektet. 

Vad är syftet med projektet?

– Vi ska hitta en mer automatiserad metod för att använda den så kallade dosnyckeln. Den är till hjälp för att anpassa mängden ogräsmedel när man sprutar. Det är intressant att använda den mer rationellt och mer automatiskt, säger Per-Erik och fortsätter:

– I dag måste man gå ut i fält, titta och göra en bedömning. Normalt så kör man sedan en och samma dos på hela fältet. Men i det här projektet är vi också ute efter att se variationerna i fältet. Till vår hjälp ska vi använda en drönare med kamera. 

Bilderna i kameran ska sedan analyseras och efter det göras om till en styrfil som ska kunna användas i sprutan för att variera dosen över fältet och få bättre effekt där det behövs.  

Projektet omfattar i första hand stråsäd som korn, havre, vete, rågvete och råg där dosnyckeln finns. Dosnyckeln är anpassad för bekämpning av örtogräs på våren så det är det användningsområdet som ska testas i första hand.
 

– Vi tror att det finns en stor variation. Så om man som lantbrukare kan utnyttja det här så tror vi att man kan minska mängden ogräsmedel och spruta en rätt och effektiv dos överallt.  Nu sprutar man ofta en medeldos som kanske ofta är en för hög dos och möjligtvis ibland en lite för låg dos, säger Per-Erik Larsson, lärare på Uddetorp och en av dem som är med i Agroväst projekt om platsspecifik ogräsbekämpning. 

Snabbt genomförande

Utmaningar med metoden är enligt Per-Erik dels svårigheten att ta bra bilder och dels att tiden mellan de olika momenten inte får bli för långa. 

– Det får inte ta för lång tid mellan att man tagit bilder med drönaren och det att styrfilen är klar. Kanske kommer kameran i framtiden att kunna sitta direkt på sprutan. Men i det här projektet vill vi se om drönaren är ett användbart hjälpmedel. 

Var i processen är ni nu?

– Det finns redan en någorlunda färdig algoritm som kan identifiera vad som är ogräs och vad som är gröda. Under våren kommer vi att testa denna på ett antal fält i första hand i Västergötland, säger Per-Erik och fortsätter:

– Nu väntar vi på sådd av vårgrödorna. Men innan dess handlar det om att hitta lämpliga fält till projektet, där vi skall testa metoden praktiskt. Till vår hjälp vid utvärderingen kan vi bland annat ta studenter på Agroteknikerutbildningen i Skara. 

Projektet kommer att pågå till och med 31 december 2020. 
 

Aktiviteter i projektet

  • Framtagning av hårdvara och metodik för optimal insamling av bilddata med hjälp av drönare
  • Konceptutveckling för att optimera tidpunkter, flygtider, frekvens för bildinsamling mm
  • Utveckling av bildanalysalgoritm
  • Utveckling av bekämpningsrekommendation
  • Testning, slutlig utformning av produkt, plan för marknadsintroduktion

Källa: Agroväst


Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste