Svenska vallmästare uppmärksammas i Tyskland

Åtta framgångsrika vallproducenter från olika EU-länder uppmärksammas i ett treårigt innovationsprojekt inom vallodling. Från Sverige hyllas förra årets vallmästare Per och Tore Larsson från Kårtorp.

Per och Tore Larsson från Kårtorp blev utsedda till årets vallmästare 2018, nu får de åka till Tyskland för att hyllas tillsammans med vallmästare från andra EU-länder. Foto: Carolina Wahlberg

De åtta länderna som igår i projektet - Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige – har genom nationella tävlingar utsett landets pristagare. Alla lantbrukarna är på olika sätt framgångsrika inom vall- och betesskötsel, trots olika förutsättningar i klimat, odlingssystem och jordtyp.

– Det är spännande och positivt att kunna lyfta vallmästartävlingen på europeisk nivå och att ländernas duktiga vallmästare får mötas, dela erfarenheter med varandra och vara föregångare och inspiratörer för andra vallbönder, säger SLU:s representant i Inno4Grass-projektet Nilla Nilsdotter-Linde, i ett pressmeddelande.

Prisceremonin, som går av stapeln i mitten på juni under en vallkonferens i Hannover, Tyskland, arrangeras inom innovationsprojektet Inno4grass. Projektet syftar till att minska klyftan mellan forskning och praktik inom vallodling och säkerhetsställa användningen av innovativa system, och man hoppas även kunna öka lönsamheten för vallodlare i Europa och bevara miljövärdena. Projektet finansieras av Horizon 2020, som är ett forsknings- och innovationsprogram från EU.

– Jag ser fram emot att belöna innovativa vallbönder runtom i Europa för deras fantastiska prestationer inom vall- och betesproduktion. Vi kallar dessa lantbrukare föregångare och inspiratörer, de visar möjligheter och sprider framtidstro i sina respektive länder och förser andra lantbrukare med råd, idéer och kunskap om vall och bete. Det är viktigt att vi uppmärksammar deras bidrag till branschens utveckling genom denna prisceremoni. Detta är ett av de viktigaste resultaten från Inno4Grass-projektet, säger projektkoordinator Arno Krause.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste